logotyp
 • image 58
 • image 56
 • image 59

Do 2016

Fotografie z dětského karnevalu

V sobotu 21. ledna 2006 proběhl v naší nové školní jídelně již třetí dětský karneval. O tom, že se vydařil a všem dětem se velmi líbil, se můžete přesvědčit i prostřednictvím několika fotografií, které jsou umístěny ve fotogalerii

Máte pěkné fotky z akce vaší třídy nebo prostě zajímavé záběry ze života školy? Máte historické obrázky vztahující se ke škole? Chcete je zveřejnit na stránkách školy? Pokud ano, napište na email webmastera, nebo je na jeho adresu rovnou pošlete...

Změnili jsme webové stránky !

Vážení návštěvníci těchto stránek,

jistě jste zaznamenali změnu vzhledu stránek, která proběhla 23. ledna 2006. Nezměnil se ovšem pouze vzhled, ale celý systém správy a tvorby stránek, který je nyní vybudován na systému phpRS.
Pro Vás přináší tento systém zejména možnost přihlásit se k odběru informačních emailů, které Vás vždy upozorní na novinku na webu, případě jejich prostřednictvím obdržíte důležité informace ze školy.
Systém umnožňuje například i tvorbu samostatných rubrik pro jednotlivé třídy,  fotogalerií a anket.

Věříme, že změna povede k lepší informovanosti o činnosti naší školy.

Václav Obadálek
webmaster

O ŠKOLNÍM ČASOPISU ŠANTROŠÍČEK

Výbor z 1. a 2. čísla (ročník 2004/2005)

Již dvanáctý rok své existence završil v červnu 2004 školní časopis Šantrošíček. Jako obvykle mapoval především rozmanité okruhy života školy: kromě stěžejní události školního roku také související stavbu a dokončení sportovní haly, školní zahradu, „bombový“ telefonát, olympiády a soutěže, interview s žáky prvního stupně, výlety a soustředění zprávu Rady školy, současný stav vybavení PC technikou a práce s ní (s živým ohlasem mezi žáky se tu setkal článek o nebezpečí chatování), návštěvu starosty MČ ve škole a dětský karneval, vzpomínky těch, kdo do naší školy chodili před 40 lety, jednu ze zahraničních návštěv ve škole, přijímací řízení našich devátých tříd, ale také obtížné podmínky práce ve školní kuchyni.


Bez povšimnutí nezůstával ani život u nás sídlící Japonské školy v Praze a japonské reálie, psali jsme o práci a výsledcích Basketbalové akademie, o fitcentru a posilovně, o náročnosti organizace Klubu mladých diváků a ovšem i o činnosti Taneční konzervatoře TCP.


V letošních číslech své verše uveřejnili žáci Kristýna Houšková a Martin Kubů ze 6. B, Zuzana Míková z 9. B a Josef Novák z 9. A. Prozaické formy z žákovské tvorby pochopitelně otiskujeme po dvanáct let v podstatě pokaždé. Ročník 2003-2004 přinesl také informace o Řecku a olympiádě, o vánoční a velikonoční tradici, křížovky, recepty, vtipy, ovšem třeba i úryvek z životopisu Karla IV. Časopis školy nemohl pominout dvě letošní velmi úspěšné humanitární akce, tedy Srdíčkový den a jarní sběr papíru, jejichž několikatisícové výtěžky znamenají pomoc potřebným dětem.


Mnohokrát se čtenáři mohli seznámit i s významnými sportovci (za všechny uveďme jméno Dana Zátopková) a umělci, kteří ochotně poskytli rozhovor (medailér Ladislav Kozák, spisovatel Arnošt Lustig, z herců Luba Skořepová a mnozí další) či dokonce přidali i vlastní ilustraci (spisovatel Petr Šabach či režisér Karel Smyczek).

Vrátíme-li se až k počátkům, vidíme, že za uplynulých dvanáct let

- jsme vydali 47 řádných čísel časopisu Šantrošíček (1992-1993 4x, 1993-1994 4x, 1994-1995 4x, 1995-1996 4x, 1996-1997 4x, 1997-1998 3x, 1998-1999 4x, 1999-2000 4x, 2000-2001 4x, 2001-2002 4x, 2002-2003 4x, 2003-2004 4x),


- vyšlo 7 našich původních historických sešitů (Korunovační klenoty, Břevnovský klášter, Svatovítská katedrála, Bitva na Bílé hoře, Historie festivalu Pražské jaro, Československé legie, Daniel Adam z Veleslavína),

- zpracováno bylo přes 20 obsáhlejších příležitostných tisků (vánoční koledy, stolní hra Putování po České republice, historie naší školy, brožura o posledním hromadném výjezdu na školu v přírodě, sborník vtipů, poslední zvonění pro ročník první redakce, zvláštní otisk materiálů o souboru Primavera, tři zpravodaje Dětských olympijských her v Praze 6, barevné album Primavery, návrh textu pro www stránky naší školy, propagační brožura na výstavu Schola pragensis, dopisy ředitele školy, informace pro rodiče a veřejnost, zejména u příležitosti Dnů otevřených dveří z posledních let, materiály ke 40. výročí školy včetně tisků u příležitosti otevření Haly Ing. Miroslava Škvora, Zpravodaj mistrovství republiky v basketbalu starších minižáků),

- v projektu EU Socrates i následně bylo vytvořeno 6 čísel anglicky psaného magazínu SOUTHSTAR – HVĚZDA JIHU.

Dohromady tedy výsledky práce našich žákovských redakcí činí již na 80 výraznějších edičních prací o rozsahu cca 1800 tiskových stran. V součtu let se zúčastnilo práce v redakci cca 210 žáků. Mnozí z nich byli pak u založení svých středoškolských časopisů.

Do třináctého ročníku vstupuje mladá redakce, jejíž jádro dnes tvoří tým jednotlivců z počítačové deváté B spolu se zkušenými oporami z 9. A a 7. B. Neznamená to však uzavřenou skupinu, která by nebyla ochotna dát šanci komukoli, kdo nabídne své síly. Máme radost, že Šantrošíček vytrvává. Výsledky naší práce ať posoudí čtenáři – jim všem současně děkujeme za náměty, přízeň a povzbuzení.

(red)

 

Přijďte si zacvičit aerobik s Vlaďkou !

Kdy?
Po 17:30 - 18:30, Aerobik mix, dance
Čt 17:30 - 18:30, Body styling, P-class

Kde?
ZŠ Petřiny-jih, velká tělocvična

Za kolik?
Jen za 40,- Kč

    

Co se u nás děje po vyučování?

Letošní slavnostní rozsvícení vánočního stromku naší školy se konalo ve čtvrtek 24. listopadu 2005 vpodvečer. Předcházela tomu odpolední tvořivá dílna, které se zúčastnilo několik desítek dětí s rodiči. Vyrobili si pěkné vánoční lucerničky a zdobili tradiční české perníčky.

Se svými lucerničkami se děti poté vydaly na procházku Petřinami. Absolvovalo ji 124 účastníků – žáků, předškoláků, bývalých žáků školy, rodičů i prarodičů. Přátelské atmosféře přálo i vlídné počasí. Dobře se pak hodilo pohoštění v nové školní jídelně, kde si všichni ohromně pochutnali na osvěžujícím čaji a  kokosovém koláči. Jistě bude i příští rok něco dobrého, všichni už se těší! Fotografie z akce jsou ve fotogalerii
 
A co čeká školu a naše děti v nejbližších dnech?
 
Už v pátek 2. prosince 2005 pořádáme sportovní dopoledne pro mateřské školy. Děti budou mít jedinečnou příležitost si vyzkoušet ve sportovní hale běhy, hody, skoky a jiné závodní disciplíny. Bude tam jistě spousta legrace a pochopitelně jsou připraveny i odměny.
 
úterý 6. prosince máme u nás od 8 až do 16 hodin
 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ PETŘINY-JIH
 
a těšíme se na všechny, kdo se chtějí podívat, jak se nám tu žije, jak se škola mění, a případně i navštívit některou třídu při vyučování.  

Odpoledne téhož dne se od 15 hodin koná veselé odpoledne s Mikulášem – účastníci budou postupně plnit různé zábavné úkoly a jistě si vyslouží i nějakou tu odměnu.

V 18 hodin začne ve sportovní hale školy společenská předvánoční akademie, kde se představí jednotlivci, třídní kolektivy i kroužky našeho školního klubu. Letošním tématem jsou Vánoce u nás i v cizích zemích, Vánoce dříve a dnes.

 A pro úplnost ještě jedno datum:
 
V sobotu 21. ledna 2006 se bude konat již třetí Dětský karneval Základní školy Petřiny-Jih. Ani tady nebude pochopitelně chybět hodně zábavy a veselí. Něco na zub se také určitě najde.Ω

Dětský karneval - 21. ledna 2006

Milé děti z mateřských kol a z prvního stupně, vážení rodiče,

v sobotu 21. ledna 2006 se od 14 do 18 hodin v naší škole koná tradiční, letos již třetí dětský karneval - odpoledne plné her a radosti.

Budete-li mít chuť přijít, rádi Vás na něm uvítáme. V soutěžích Vám přejeme úspěch.

Školní řád 2008-2009

(výpis pro žáky)

1. Žáci chodí do školy vhodně, čistě oblečeni a slušně upraveni. Vyučování začíná v 8:00 hod. Pět minut před počátkem vyučování, tedy v 7:55 hod., jsou žáci již ve třídě, aby se mohli včas připravit.

2. V prostorách šaten dbají na bezpečnost svých věcí, používají ke skříňkám pevné zámečky. Druhý a třetí klíč od skříňky odevzdají třídnímu učiteli.  V zájmu lepší účinnosti kamerového systému šaten je žákům zakázáno se v šatnách zdržovat mimo dobu, kdy si bezprostředně nemění obuv a oděv před počátkem vyučování, po jeho ukončení, případně o rekreační přestávce.

3. Žáci jsou povinni se ve škole přezouvat, nejlépe do otevřené domácí obuvi. O výjimky ze zdravotních důvodů žádají rodiče předem ředitelku školy. Výjimečně je možné zakoupit si ve vrátnici návleky na jednodenní použití.

4. Žáci dodržují v areálu školy zásady slušného chování; šetrně zacházejí s učebnicemi a ostatními pomůckami. Chrání školní majetek, vybavení odborných pracoven, knihoven, videotechniku, počítačové vybavení; nepoškozují sanitární techniku, hygienické vybavení, zařízení apod.  Zaviněná poškození, a to včetně grafického poškození budovy a vnitřního zařízení, musí rodiče hradit.  Ceník úhrad vydává škola.

5. Žáci dodržují zásady bezpečnosti a ochraňují zdraví své i jiných; vůči spolužákům vystupují ohleduplně. Ve třídách ani po chodbách nepobíhají a nekřičí. Dbají, aby neúctou nebo nekázní nebyla narušena práce nebo poškozena spolupráce základní školy a ostatních subjektů v budově (klubu, bufetu apod.).  Ke všem dospělým se chovají slušně. Ve smyslu zákona jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy.

6. Pokud se třídy podle rozvrhu hodin nebo na pokyn (zejména o přestávce) přemísťují do jiných pracovních prostorů, chovají se žáci ukázněně. Touto zásadou se řídí rovněž při odchodu z budovy.

7. Po příchodu do učebny žáci sundávají ze stolků všechny židle; nesedají na lavice ve třídách; v místnostech ani na chodbě nesedají na parapety oken, sami neotvírají ani nezavírají horní díly oken a nemanipulují se žaluziemi.

8. O každé velké přestávce se žáci přemístí do své kmenové třídy. Pět minut před koncem velké přestávky, tedy v 9:55 hod., se žáci přemístí do učeben    podle dalšího rozvrhu.

9. Žáci přicházející na pozdější vyučovací hodinu nebo ti, kteří se v době vyučování vracejí ze sportovní či jiné výuky, zůstávají do začátku přestávky  v šatně. Dbají přitom, aby nerušili vyučování. Začínají-li třídy dopolední vyučování později než první hodinu, vcházejí do budovy až o přestávce před zahájením výuky.

10. V době vyučování ani o přestávkách žáci nesmjí opustit budovu školy bez souhlasu třídního učitele. V nutných případech budou uvolněni vrátným   na základě propustky podepsané třídním učitelem, resp. jeho zástupcem či vyučujícím poslední hodiny, na níž byli přítomni.

11. Žákům není dovoleno vstupovat do školy a pobývat v ní mimo rozvrhem stanovenou dobu. Výjimku tvoří účast na činnosti školního klubu.  Před odpoledním vyučováním v případě nepříznivého počasí mohou být žáci ve vestibulu školy nebo v internetové knihovně.

12. Po ukončení výuky v učebně uvedou žáci místnost do pořádku, smažou tabuli, zvednou židle a srovnají lavice. Tato opatření včetně zajištění oken a zavření vody se provádějí podle rozpisu střídání tříd v učebně. Zvýšená kontrola platí již po čtvrté vyučovací hodině i bez ohledu na plán střídání.

13. Nepřítomnost žáka ve škole musí být omluvena rodiči okamžitě a poté (do dvou dnů po jejím ukončení) i písemně do žákovské knížky. Pozdní příchody musí být rovněž ihned omluveny.  Předběžné uvolňování povolí třídní učitel na jeden vyučovací den. Delší nepřítomnost schvaluje ředitelka školy předem na školním formuláři, který si žáci včas vyzvednou u vrátného.

14. Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, dodržují Řád školní jídelny. Záležitosti týkající se stravování řeší žáci o velké přestávce či v době mimo vyučování osobně podle dohodnutých zásad s vedoucí školní jídelny.

15. Žákům se zakazuje nosit do školy drahé předměty (oblečení a obuv, přehrávače apod.), jakož i vyšší částky peněz, neboť škola v některých případech nemá možnost krýt případné ztráty pojistnou smlouvou. To se týká i dopravních prostředků (kola, koloběžky, malé motocykly apod.).

16. Mají-li žáci ve škole – výlučně na svou odpovědnost –  mobilní telefon, je zakázáno používat ho v době výuky. Za ztrátu škola neručí.

17. Ve smyslu zákona je zakázáno žákům užívat drogy či jiné návykové látky, nabízet je a obchodovat s nimi. Ředitelka školy je podle zákona oprávněna v případě porušení tohoto zákazu vyzvat k zásahu policii České republiky.

18. Žákům je zakázáno v areálu školy, v jejím okolí a obdobně i na akcích školou pořádaných kouření tabákových výrobků a požívání alkoholických nápojů. Prostory školy jsou nekuřácké pracoviště

19. Žáci mají pro pobyt ve sportovní hale a všech tělocvičnách obuv s bílou podrážkou, kterou nepoužívají na běžné přezouvání. Obuv na přezouvání ani obuv pro sportovní činnosti nesmí mít černou podrážku, aby se předešlo znečistění podlahy.

20. Každé zranění hlásí žáci okamžitě vyučujícímu a musí být ihned zaznamenáno v knize úrazů.

21. Každou ztrátu hlásí žáci ihned vyučujícímu, resp. třídnímu učiteli. Současně se dotáží na ztracenou věc u hospodářky školy (vrátného).

22. Občerstvení je možno zakoupit o přestávkách v automatech ve vestibulu školy a v bufetu – vždy však s dostatečnou časovou rezervou před začátkem dalšího vyučování. Žákům je zakázáno odnášet otevřené kelímky mimo prostor vestibulu školy.

23. Nedodržením zásad školního řádu se žáci vystavují kázeňským postihům, případně sníženému hodnocení chování ve smyslu zákonných předpisů pro oblast základních a středních škol.Ω                         
V Praze 1. září 2008                                                                                                                                                                                          

Ředitelství školy


Z historie školy

Naše škola byla otevřena l. září 1962. Ředitelem byl jmenován pan Ludvík Stuchlík, který školu řídil asi deset let. Poté učil - mj. i na naší škole - ještě do roku l996, kdy odešel do důchodu. Druhou ředitelkou byla paní Eva Sedláková. Setrvala ve své funkci až do roku l990 a poté vyučovala na středním stupni. Funkci ředitele převzal poté specialista v oblasti sportu a tělesné výchovy pan Zdeněk Zajíček, který zde působil do roku 2004. Zabezpečoval a koordinoval investiční akce a postupné přeměny školy - od počítačů až po chovatelnu.Výraznou změnou bylo také otevření přidruženého fitnesscentra Piggy Fit. K tomu dnes patří i dva kryté tenisové dvorce. Součástí vybavení školy jsou i hřiště opatřená umělým povrchem, byla dokončena stavba běžecké dráhy a zbývá už jen upravit další plochu s duroflexovým povrchem a možností zimního překrytí nafukovací halou. Předloni byla (za přispění města a obce) dokončena velkolepá přístavba tělocvičny, jejímž slavnostním otevřením vyvrcholily oslavy čtyřicátého výročí naší školy.

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku na školní rok 2012/2013


Dívky – registrační čísla: 
3, 8, 9, 12, 15, 17, 20, 25, 28, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 
55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 68, 69, 74, 79, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95.
Chlapci – registrační čísla: 
4, 5, 10, 16, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 38, 44, 46, 50, 59, 63, 67, 73, 77, 80, 81, 84, 93.

Petřínský pohár v aerobiku

Amatérská soutěž v aerobiku jednotlivců pro děti ve věku 6-15 let. Bude se konat pod záštitou starosty Městské části Praha 6 v sobotu 22.4. v 8.30 hod. 

Soutěží se ve 4 věkových kategoriích, ( I. 1-3 tř., II. 4-5 tř., III. 6-7 tř., IV. 8-9 tř. ZŠ ) cvičí pod vedením lektora a porota hodnotí techniku, kondici, schopnost zachytit choreografii a celkový dojem. Ze základních kol postoupí 15 - 20 nejlepších závodníků do finále.
Na nejlepší čekají diplomy, medaile a ceny. V. kategorie je určena pro maminky a tatínky, kamarády a kamarádky starší 16 let!

Otvíráme basketbalovou přípravku

Dívčí družstvo Basket Academy, které úzce spolupracuje a družstvem Sparta, přijímá do přípravky nové hráčky. Jedná se o dívky narozené roku 1995, 1996, 1997.

 

Tréninky se konají každé pondělí od 14:30 do 16:00 a každou středu od 16:00 do 17:30 v Hale Ing. M. Škvora, Praha 6 Šantrochova 1800/2.

První trénink bude v pondělí 12.9.2005 ve 14:30 hodin

Spojení MHD: Bus 191, 184, 179, Tram: 1, 2, 18

Noc s Andersenem

V letošním roce jsme se poprvé zúčastnili akce NOC S ANDERSENEM. Sešlo se 35 dětí z 1. - 4. třídy, 4 učitelé a paní ředitelka.

Nejprve jsme si zasoutěžili a zahráli spustu her. Potom jsme se s velkou vervou pustili do tvorby naší knihy.

Vytvořili jsme křížovky se jmény HANS, CHRISTIAN, ANDERSEN a z těchto slov vytvořili telegram a tzv. "rodinné telecí."  Ze slov (upír, vodník, ředitel, osm, cirkus, kosti, Augustýn, chameleón, puntíkovaný, kéž ) jsme sepsali tři příběhy a doplnili je ilustracemi.

Nejnapínavější částí večera byla noční hra na školním hřišti, kde jsme při svíčkách plnili zadané úkoly a doplňovali do hracích karet správné odpovědi. Ve 22,30 jsme si, už ve spacáku, poslechli pohádku "Křesadlo" a spokojeně usnuli.

Už se těšíme na příští rok!

Děti a jejich učitelé

Nikdy není pozdě se něco nového naučit .

Pilotní projekt ZŠ Petřiny - Jih, určený pro občany-seniory, matky na mateřské dovolené, dlouhodobě nemocné, nezaměstnané apod.

Školící středisko ZŠ Petřiny-Jih v rámci tohoto projektu otvírá kurz práce s počítačem, ve kterém se účastníci-začátečníci naučí základním dovednostem včetně uživatelských znalostí práce s textem (Word), tabulkami (Excel), prezentací (Power Point), Internetem, e-mailem (Outlook Expres).

Zahájení: pondělí 29. září 2003 15,30 - 18,30
Počet lekcí: 10 (40 vyučovacích hodin)
Cena: vzhledem k dotaci pouhých 1 000,- Kč

Bližší informace, příp. rezervace míst na telefonu školy 2 3536 1223, e-mail petriny_jih@ok.cz.


Mgr. Soňa Šonková
vedoucí školícího střediska
ZŠ Petřiny - jih

 

Sportovně zábavné odpoledne

uvodni obrazek V sobotu 19. 5. 2012 se u nás na školním hřišti konalo tradiční sportovně zábavné odpoledne. 
Děti soutěžily na 13 stanovištích a za odměnu si pak mohly opéct vuřt na školní zahradě.
Počasí nám opravdu přálo a přilákalo hodně dětí a rodičů.
Jsme rádi, že se všem u nás líbilo.
 


Hrátky s počítačem

Letos tato soutěž proběhla 8. března. Soutěžilo 51 žáků z 5 škol (ZŠ Bělohorská, ZŠ a MŠ Červený Vrch, ZŠ Podbělohorská, ZŠ Pod Marjánkou a ZŠ a MŠ Petřiny-jih) ve 3 kolech. Nejlepších 10 se utkalo o prvních 10 míst ve finálové disciplíně. Velmi příjemně nás překvapil Jára, soutěžící ve speciální kategorii pro postižené žáky, který plnil rychle a bravurně všechny své úkoly. Tentokrát, po loňské zkušenosti, se jeho úkoly moc nelišily od úkolů dalších soutěžících.    
Jaké úlohy žáčci řešili? Hledali na internetu v mapách, překládali pomocí slovníku a přitom určovali části PC, omalovávali, hledali cestu bludištěm, skládali puzzle, pojmenovávali obrázky a třídili do složek. Rychlejší mohli ještě získat bonusové body v herních soutěžích. Svůj um dokazovali i v rafinovaných hádankách a chytácích.  

Při závěrečném vyhodnocení, předání cen, diplomů a čestných uznání jsme si všichni slíbili, že za rok budeme určitě soutěžit zas.   

Děkujeme všem, kteří zajistili hladký průběh soutěže - vedení školy, učitelům 
a nesmíme ani zapomenout na soutěžní komisaře ze  7.B  a 9.A.

Mgr. Soňa Šonková, koordinátor soutěže

Fotografie ze soutěže si můžete prohlédnout zde. Malé video uvidíte zde.

Děkujeme Ing. Jaroslavu Dzúrovi za jejich pořízení, zpracování a poskytnutí.  

Konečné pořadí po finále:

PořadíJménoŠkolaBodyFinále Pořadí
1Heller JiříZŠ Pod Marjánkou27,25 33,25  1
2Jelínková KateřinaZŠ a MŠ Petřiny-jih23 33  2
3Bártová KateřinaZŠ a MŠ Petřiny-jih24 31  3
4Klesal DominikZŠ a MŠ Červený vrch21 30  4
5Obadálek ŠtěpánZŠ a MŠ Petřiny-jih21,75 29,75  5
6Najman MatoušZŠ Bělohorská22,5 26,5  6
7Hozda LukášZŠ Podbělohorská21 26  7
8Hrabáková KarolínaZŠ Pod Marjánkou21,75 24,75  8
9Janko Patrik ZŠ a MŠ Červený vrch21,75 23,75  9
10Matějka TomášZŠ Podbělohorská22,25 23,25 10

 

 

Výsledky soutěže – ŠACHY

Ve čtvrtek 18. 1. 2007 se v DDM Prahy 6 U Boroviček uskutečnilo obvodní kolo v šachu. V soutěži starších žáku soutěžilo 11 družstev, v mladších 9 družstev. Celkem se šachového turnaje zúčastnilo 75 mladých šachistů.

V kategorii mladších žáků nás reprezentovali žáci 5.A (v závorce uvádíme umístění v soutěži jednotlivců): Bora SÜDOGAN(6), Josef NĚMEČEK(10), Tomáš MORCH(12) a Jakub MÍKA(28). V soutěži družstev jsme těsně skončili za třetím místem a obsadili 4. místo.
V kategorii starších žáků nás reprezentovali žáci 9.A, 9.B: Filip ŠVEC(7), David PEKÁREK(16), Kočí ŠIMON(26), a Petr ŠMÍDA(28). Toto družstvo obsadilo Ve své kategorii 5. místo.
Všichni naši šachisté absolvovali 5 partií. V případě, že partie neskončila do 30 minut vítězstvím, následoval odhad šachovým odborníkem, který určil vítěze souboje.
Nejúspěšnějším našim šachistou byl Filip ŠVEC, který vyhrál 4 partie a jen jedenkrát, na základě odborného odhadu, prohrál. Všem žákům děkujeme za dobrou reprezentaci školy. Naši žáci dokázali,že patříme k nejlepším nejen v rychlosti, ve sportovních hrách, ale také v inteligenční hře, kam šachy určitě patří.
 

Zamykání školy

Milé žákyně, milí žáci! Vážení rodiče a příznivci naší školy. Srdečně Vás zveme v úterý 27. června 2006 na tuto tradiční slavnost

Co s námi tentokrát prožijete:
 • Školní akademii s vystoupením žáků
 • Pasování budoucích prvňáčků
 • Rozloučení se žáky devátých tříd
a dále:
 • prodej žákovských výrobků a výpěstků
 • diskotéka
 • posezení u ohníčku
 • opékání buřtů
 • mimořádně je otevřen též denní bar Achtík se svou kuchyní

Přehled sportovních výsledků naší školy v soutěži o Pohár Prahy 6 a ostatních vybraných sportovních soutěží

I v letošním školním roce se naše škola přihlásila do celoroční sportovní soutěže  o Pohár Prahy 6 základních škol a víceletých gymnázií (POPRASK).
Loni naši sportovci velmi úspěšně reprezentovali naši školu a suverénně obsadili 1. místo se ziskem 210,0 bodů. Letošní obhajoba loňského vítězství bude jistě pro naše žáky  zavazující a hodně náročná. Proto jim všem přejeme hodně úspěchů a držíme všem palce.
V této rubrice Sport Vás budeme aktuálně informovat o našich průběžných výsledcích sportovních soutěží. Podrobnější výsledky soutěže POPRASK také naleznete nawww.ddmp6.cz

Vybrané sportovní výsledky škol. roku 2006/07

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ  (POPRASK)- stadion Kotlářka, 21. 9. 2006

Kategorie starších žáků:
1. místo (Drtina, Vodrážka, Klein, Dvořák, Němec) 

Kategorie starších žákyň:
2. místo (Sovadinová, Nováková, Suchelová, Číhalová, Frühbauerová)        

Kategorie mladších žáků:
5. místo (Hölzel, Kříž, Sluka, D., Sluka P. Valášek)

Kategorie mladších žákyň:
1. místo (Šimková, Lohrová, Velíková, Brzobohatá,Valentová)

V celkovém součtu družstev 1. místo a zisk PUTOVNÍHO POHÁRU.

PLAVÁNÍ (POPRASK) – bazén ČZU Suchdol, 9. 10. 2006       
50 m prsa mladší žákyně:
2. místo Lucie TOCHÁČKOVÁ 

50 m prsa mladší žáci:
2. místo Matěj SVEJKOVSKÝ

štafeta 6x 50m v.zp.:
1. místo – ZŠ Petřiny - jih
 

BĚH OKOLO DŽBÁNU  (POPRASK) – koupaliště Džbán, 10. 10. 2006    

Kategorie starších žáků:
2. místo Petr LOHR  9.C
4. místo Matouš RUMLER  9.C

Kategorie mladších žáků: 
6. místo  Jan KUČERA  7.D

Kategorie starších žákyň:
1. místo Alena GALERTOVÁ  9.C
5. místo  Nikola SUCHELOVÁ  9.C
6. místo Veronika BRAČKOVÁ  9.C

Soutěž družstev mladších žáků:
1. místo (Lojkásek, Kučera, Hodrment, Žák)  
Postup družstva do městského kola.

MALÝ FOTBAL (POPRASK) – ZŠ Hanspaulka,  11. a  25.10. 2006

Finále mladších žáků:
3. místo (Fuks, Kozák, Svejkovský, Kadera, Týbl, Lojkásek, Macháček, Houdek, Dvořák)

STOLNÍ TENIS (POPRASK)– Na  Kotlářce,  24. 10. 2006

Kategorie mladších žáků:
1. místo (Šváb, Schneider, Faltýnek, Šimek)
Postup družstva do městského kola.

1.  WELLNESS AEROBIC CLASS – Gymnázium Postupická P 4,  8. 11. 2006

I. Kategorie – I. stupeň  ZŠ:
1. místo  Andrea BEDRNOVÁ  5.A
2. místo Eliška BERNARDOVÁ  5.A
3. místo Anežka BERNARDOVÁ  2.A

II. Kategorie – II. stupeň  ZŠ:
2. místo Štěpánka KULICHOVÁ  6.A
3. místo Lucie PAVELKOVÁ  6.A

2. WELLNESS AEROBIC CLASS – ZŠ Petřiny – jih,  27. 11. 2006

I. Kategorie – I. stupeň ZŠ:
2. místo Andrea BEDRNOVÁ  5.A

II. Kategorie – II. stupeň ZŠ:
2. místo Veronika BRAČKOVÁ  9.C
3. místo Lucie PAVELKOVÁ  6.A

FLORBAL
 (POPRASK) – ZŠ T.G. Masaryka, 11. 12. 2006
Finále starších žáků P – 6:
2. místo (Krejča, Večeřa, Sochor, Korous, Barák, Drtina, Horváth, Vodrážka, Kvičinský, Khek, Rumler)
 

3. WELLNESS AEROBIC CLASS 
– ZŠ Vybíralova P 9, 4. 12. 2006

I. Kategorie – I. stupeň ZŠ:
3. místo Andrea BEDRNOVÁ  5.A

II. Kategorie – II. stupeň ZŠ:
1. místo Lucie PAVELKOVÁ  6.A
3. místo Kristýna KLOUDOVÁ  9.B

AEROBIC (POPRASK) – ZŠ Petřiny –jih P 6, 14. 12. 2006

I. Kategorie 1.-3. tř. ZŠ:
1. místo Anežka BERNARDOVÁ  2.A
2. místo Michaela HODRMENTOVÁ  3.A
3. místo Daniela NOVÁKOVÁ  3.A

II. Kategorie 4.-5.tř. ZŠ:
1. místo Eliška BERNARDOVÁ  5.A

III. Kategorie 6.-7. tř. ZŠ:
1. místo Eva BEČVÁŘOVÁ  6. tř.
2. místo Tereza KAPKOVÁ  6.B
3. místo Kamila VALENTOVÁ  7.D

IV. Kategorie 8.-9.tř. ZŠ:
1. místo Tereza ŠIMKOVÁ  9.C

 

Internetová žákovská knížka uvedena do zkušebního provozu

Chcete vědět jaké předměty a které učitele má Vaše dítě? Chcete jej omluvit prostřednictvím internetu? Chcete něco sdělit pedagogům? Pak vstupte do Internetové žákovské !

Počítačové kurzy

Pro všechny (pedagogické i nepedagogické) zájemce o počítačové kurzy je připravena nová sekce webu "Školící středisko a informační centrum"


ZŠ PETŘINY – JIH slaví opět vítězství!


olympiádaZŠ Petřiny – jih opět zaznamenala velký úspěch.
 
Většinou má veřejnost tuto školu v podvědomí jako instituci zaměřenou převážně na sport. Je pravda, že na škole jsou třídy s rozšířenou výukou TV, to však neznamená, že by žáci nebyli rozvíjeni i v jiných oblastech. Důkazem je letošní umístění žáků ZŠ Petřiny – jih v obvodních olympiádách.

Lukáš Hradecký získal 2. místo v olympiádě anglického jazyka. Filip Švec v obvodním kole dějepisné olympiády zvítězil a reprezentuje Prahu 6 v krajském kole.
Vrcholem letošního snažení žáků a jejich pedagogů na ZŠ Petřiny – jih je vítězství Hany Humlové, a to nejen v obvodním kole olympiády v českém jazyce, ale stala se dokonce i vítězkou krajského kola. Co to znamená? Žákyně naší školy bude reprezentovat Prahu v celorepublikovém kole. Hance držíme palce a přejeme jí hodně úspěchů.

Počítačové kurzy "Z" a "P" pro učitele

Kurzy "Z" a "P" pro učitele opět v plném proudu - bližší informace na telefonu školy (pí uč.Šonková) nebo emailem.

Den s Integrovaným záchranným systémem

V pátek 11. května proběhla dopolední výuka na ZŠ Petřiny – jih netradičním, ale pro žáky zajímavým způsobem. Ve spolupráci s úřadem MČ Prahy 6 zde proběhl Den s Integrovaným záchranným systémem.Vstup do fotogalerie 

Žáci všech tříd si mohli na jednotlivých pracovištích ověřit a doplnit své znalosti z výuky 
o chování v mimořádných situacích. Viděli ukázku výcviku záchranářských psů, seznámili se s prací požárníků a mohli si osahat i vyzkoušet jejich techniku a vybavení. 
Prakticky si procvičili zásady první pomoci a besedovali o tom, jak předcházet úrazům 
a nehodám z nepozornosti či lehkomyslnosti. 
Žáci z druhého stupně byli navíc seznámeni s prací policie ČR, jejím vybavením a vyslechli zážitky veteránů z našich zahraničních vojenských misí. Na všech pracovištích přítomní odborníci ochotně odpovídali na četné dotazy a dokázali zaujmout příklady z praxe. 
Průběh celého dopoledne byl velmi dobře zorganizován a připraven, zájem žáků předčil veškerá očekávání a všichni – žáci, pedagogové i pracovníci IZS se shodli, že takových akcí není nikdy dost.

Dárek pro maminky

V sobotu 26. dubna 2008 u nás. Relaxační dopoledne s pestrou nabídkou aktivit. 
Vyberte si:
 • keramika
 • drátkování
 • jóga
 • volejbal
 • orientální tance
 • aerobik
 • origami
 • počítačová grafika


Sestavte si svůj "rozvrh" z těchto nabídek:

1. hodina2. hodina

3. hodina

4. hodina

keramika

keramika

keramika

keramika

drátkování

drátkování

drátkování

drátkování

-------------

volejbal

volejbal

-------------

jóga

origami

jóga

origami

orientální tance

aerobik

orientální tance

aerobik

PC grafika

PC grafika

PC grafika

PC grafika

Příklad Vašeho dopoledne:

drátkování

PC grafika

volejbal

keramika

A občerstvení pro Vás máme připraveno v čajovně orientálních vůní a chutí.

Jak se k nám dostanete? Tramvají č. 1, 2 a 18, autobusem č. 179 a 191 - zastávka Větrník. (Linka 184 v sobotu a neděli NEJEDE!)

TĚŠÍME SE NA VÁS od 9 do 13 hodin!

Aerobic -soutěžní MASTER CLASS

master class V neděli 11. února 2007 se konal již 19. soutěžní aerobic master class pro oblast Praha.

Vybrané žákyně, které se věnují aerobiku pod vedením Mgr. V. Koreňové, neváhaly vzdát se nedělního vyspávání a zamířily do Sportovního centra UK v Hostivaři. Prohlédnout fotky

Tam je čekal náročný sportovní výkon.
Jejich odhodlání a skvělé sportovní nasazení se opravdu vyplatilo!!!
POSTOUPILY JSME NA MČR – Mistrovství České Republiky , které se bude konat
26. května.
Dívkám přejeme hodně úspěchů a budeme jim držet pěsti  !!!

Postupující na MČR:

1. kategorie (8 – 10 let) :
ANEŽKA BERNARDOVÁ (2. A) – 4. místo

2. kategorie (11 – 13 let) :
LUCIE PAVELKOVÁ (6. A) – 4 místo

3. kategorie (14 – 17 let) :
VERONIKA ČAPKOVÁ (9. C) – 7. – 15. místo
KRISTÝNA KLOUDOVÁ (9. B) – 7. – 15. místo

Výsledky přijímacího řízení do 6. ročníku na školní rok 2012/2013

Byli přijati žáci s těmito registračními čísly:
rozšířená Informatika - 2, 12, 14
rozšířená Tv - 1, 3, 9, 10, 13
rozšířená Tv se zaměřením na atletiku - 4, 5, 6, 7, 8, 11.

2. kolo přijímacího řízení do 6. tříd se koná ve čtvrtek 10. května od 16 h.

Třídní schůzka budoucích 6. tříd se koná ve čtvrtek 14. června od 18 hodin.
Rodiče budou ještě informováni písemně.Ω

Mgr. Milena Koreňová
ředitelka školy

Informační e-mailVytisknout článek


přijímací zkoušky pro 6. třídy

Přijímací zkoušky do 6. tříd na školní rok 2012/2013
se konají ve čtvrtek 12. dubna 2012 v 16 hodin a ve čtvrtek 10. května 2012 v 16 hodin.

všeobecná třída
•  konverzace v anglickém jazyce
•  základy administrativy

třída s rozšířenou výukou informatiky

•  3 hodiny práce na počítači týdně (včetně základů administrativy)
•  moderně vybavené učebny PC
•  ve dvanácti učebnách školy interaktivní tabule

  přijímací zkoušky se konají formou pohovoru

třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy

   4 hodiny tělesné výchovy týdně
•   dobře vybavené vnitřní zázemí školy
•   venkovní sportovní areál
•   blízkost obory Hvězda pro letní i zimní výuku

třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy – zaměření atletika

•   4  hodiny tělesné výchovy týdně
•   žáci jsou členy významného atletického oddílu USK Praha
•   atletická příprava v areálu Strahov nebo přímo v zařízeních školy navazuje časově na výuku
•   kondiční, lyžařská a atletická a pohybová soustředění

obsah talentové zkoušky (společná pro třídy s rozšířenou výukou Tv):
-   akrobatická řada (kotouly, přemet stranou)
-   běh na 50 metrů 
-   skok do dálky z místa 
-   autový hod medicinbalem 
-   běh na 1000 metrů

Dětský karneval

V sobotu 21. ledna 2012 se konal tradiční dětský karneval.

A že se všichni dobře bavili, to vám ukazují i fotografie

Výsledky soutěže – FUTSAL

Futsal V úterý 6. 2. 23007 naši chlapci absolvovali soutěž „O Pohár P-6“ ve futsale. Turnaj byl organizován v hale Skandinávia v Ruzyni.

Do naší skupiny byla vylosovaná tato družstva: Gymnázium J. Keplera, ZŠ Hanspaulka a ZŠ Emy Destinnové.

V prvním utkání proti G. J. Keplera jsme soupeře předčili po všech stránkách. Během celého utkání jsme měli výraznou převahu, měli několik vyložených šancí a nastřelili několikrát tyč. Zásluhu na našem vysokém, ale zaslouženém vítězství (6:0), měl především Marek TÝBL, autor tří branek. Lepší vstup do turnaje jsme si nemohli ani přát.

Ve druhém utkání proti ZŠ Emy Destinnové jsme pokračovali v naší spanilé jízdě. Tlačili jsme soupeře a ujali se vedení 1:0. Bohužel, v samém závěru, díky naší špatné rozehrávce, jsme asi 60 sekund před koncem obdrželi vyrovnávací branku soupeře.  Utkání skončilo 1:1. Ještě v tuto chvíli jsme mohli pomýšlet na postup do finále.

Hrubá chyba v závěru druhého utkání se zcela jasně podepsala na našem posledním výkonu v turnaji, proti ZŠ Hanspaulka. Kam se poděla naše rychlost, přesná přihrávka a lehkost přechodu z obrany do útoku? Začali jsme hrát
nedisciplinovaně, dohadovali jsme se mezi sebou a obdrželi velmi lacinou branku. S přibývajícím časem jsme kupili chyby a vyrovnání jsme se bohužel již nedočkali. S prohrou 0:1 se nám uzavřel vstup do finálové skupiny.

Rekapitulace:
3. místo ve skupině

1 výhra, 1 remíza, 1 prohra = 4 body
skóre 7:2

Reprezentovali nás:
Filip HOUDEK, Matěj SVEJKOVSKÝ, Václav NĚMEČEK, Marek TÝBL, Michal MACHÁČEK, David FUKS, Jan KOZÁK, David LOJKÁSEK, Michael DVOŘÁK (všichni 7.D) a Petr SLUKA (7.C)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A POHOVORY

do specializovaných tříd naší školy na školní rok 2008-2009 se konají ve středu 23. dubna 2008 od 15 hodin. Do atletických tříd od 16 hodin !

Týká se specializací:
informatika
rozšířená tělesná výchova
atletika
aerobik

S sebou přineste vyplněnou přihlášku.

Přihlášky podle specializace jsou v příslušné sekci rubriky ke stažení.

Informace o školní jídelně

Jak v září:
4. 9. – 8. 9. jedno menu:
11. 9. – 27. 9. ÚT – ČT dvě menu:
28. 9. – 29. 9. státní svátek a ředitelské volno:
od října dvě menu


          1.   Vedoucí školní jídelny – Dáša Kytková          
                                                              tel.:       235 356 505
                                                              mobil:   777 322 141                                                            
          2.   Ceník
          2.1.   žáci         1. kategorie (7 – 10 let)            Kč  20,-
                                   2. kategorie (11 – 14 let)           Kč  22,-
                                   3. kategorie (15 a více)              Kč  23,-
          2.2.   ČIP                                            záloha      Kč 130,-  
     
          3.  Provozní doba kanceláře:       PO – PÁ     
8:00 –   9:00 h
10:00 – 11:00 h – velká přestávka
13:00 – 14:00 h
4.      Úhrada stravného
4.1.   inkasem                           informace ve školní jídelně
4.2.   trvalým příkazem            do 20. dne v měsíci na měsíc následující
4.3.   složenkou
4.4    hotově                              pouze první měsíc
 
Podmínkou stravování je zakoupení ČIPU na zálohu v ceně Kč 130,- . Případnou ztrátu čipu hlaste ihned vedoucí školní jídelny. Po ukončení docházky do školy odevzdejte čip vedoucí školní jídelny – bude vrácena záloha
         
          5.    Objednávání a odhlašování stravy
5.1. Objednávat a odhlašovat stravování lze den předem do 14:00 h a v den výdeje oběda do 8:00 h na vrátnici školy na tel. číslo 235 361 223. Dále můžete využít  e-mail, mobilní telefon vedoucí školní jídelny nebo osobní návštěvu v kanceláři vedoucí.

           6.    Jídelníček
          6.1. Uveřejněn na www.petrinyjih.cz vždy ve středu na následující týden.
     
7.      Pravidla chování žáků ve školní jídelně
žáci vstupují do školní jídelny přezuti a umyjí si ruce
po vyzvednutí jídla konzumují stravu vsedě u připravených stolů
použité nádobí vracejí na vyhrazené místo
žádné jídlo nevynášejí z prostoru jídelny
v případě znečištění podlahy jídlem či tekutinou upozorní službu konající dozor, aby se předešlo případnému úrazu
nevynášejí nádobí a skleničky z prostoru jídelny
v případě opakovaného porušení kázně ve školní jídelně může být žák ze stravování vyloučen
V Praze dne 4. září 2006    


Jana Kopecká v.r.                
vedoucí školní jídelny                                                             
 
Mgr. Milena Koreňová v.r. 
ředitelka školy

 


 

Medaile z prvních soutěží Poprasku 2008/2009

Naši žáci uspěli v soutěži Poprask 2008/2009!
V souteži plavání, která se konala v bazénu v Suchdole 2. října 2008, obsadili tři první místa a jedno třetí a v soutěži družstev se v Atletickém čtyřboji (ve dnech 18. a 23. září 2008) umístila naše družstva na dvou prvních a jednom třetím místě.

Všem soutěžícím žákům a žákyním blahopřejeme. Vítězům patří naše "bravo!" a těšíme se na další medaile.

Výsledky v jednotlivých soutežích:

Plavání:
(vedoucí týmů Mgr. Vladimíra Koreňová)

1. místo 50 m kraul v kategorii mladších žáků získal žák  7.A  Nicolas PALEČEK
1. místo 50 m znak v kategorii mladších žákyň získala žákyně  7.A Tereza VOLNÁ
1. místo 50 m prsa v kategorii starších žákyň získala žákyně  8.B Lucie TOCHÁČKOVÁ
3. místo 50 m prsa v kategorii starších žáků získal žák  9.D František MYSLIVEC

Atletický čtyřboj:
(vedoucí týmů Mgr. Lukáš Drbohlav)

1. místo v kategorii mladších žákyň získalo družstvo ve složení Annemarie Skálová (7.A), Tereza Volná (7.A), Viktoria Pohoryljak (6.A), Tereza Zítová (6.A) a Lucie Součková (6.A)

1. místo v kategorii starších žákyň získalo družstvo ve složení Kamila Valentová (9.D), Tereza Lohrová (9.C), Adéla Brzobohatá (9.C), Tereza Korousová (8.A) a Lucie Tocháčková (8.B)

3. místo v kategorii starších žáků získalo družstvo ve složení Martin Hebík Ondřej Valášek (9.C), Filip Morys (9.C), Daniel Ondračka (9.C),(8.A) a Radek Kříž (8.A)

Harmonogram školního roku 2006/2007

 • Začátek školního roku pondělí 4. září 2006
 • Závěr prvního pololetí středa 31. ledna 2007
 • Konec školního roku pátek 29. června 2007


Prázdniny:

 • Podzimní prázdniny čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2006
 • Vánoční prázdniny pátek 23. prosince až úterý 2. ledna 2007
 • Pololetní prázdniny pátek 2. února 2007
 • Jarní prázdniny týden 19. února – 25. února 2007
 • Velikonoční prázdniny čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2007

Přijímací řízení:

 • Přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia pondělí 23. dubna 2007
 • Přijímací řízení na šestiletá gymnázia úterý 10. dubna 2007
 • Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou pondělí 15. ledna 2007

Poznamenejte si:

 • Třídní schůzky (pondělí): 9. října, 11. prosince, 23. dubna
 • Třídní schůzka 1. třídy: úterý 5. září
 • Konzultační dny (pondělí): 13. listopadu, 21. května
 • Uzavření klasifikace za 1. pololetí: 22. ledna 2007
 • Uzavření klasifikace za 2. pololetí: 18. června 2007
 • Ředitelské volno: pátek 29. září 2007 a pondělí 7. května 2007

Nejen tyto údaje jsou obsahem "Informačního listu"


Informační e-mailVytisknout článek

Organizace školního roku 2007/2008

Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2007

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2008.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2008.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2007.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skončí ve středu 2. ledna 2008. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2008.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2008.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 25.února do 2.března 2008.

 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a pátek 21. března 2008.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 30. června 2008 do neděle 31. srpna 2008.

Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne v pondělí 1. září 2008

Podrobnější rozpis jarních prázdnin pro celou ČR na webu ministerstva školství.

Zvonění

0.h.    7.00- 7:45
1.h.    7:55- 8:40
2.h.    8:50- 9:35
3.h.    9:45-10:30
4.h.  11:00-11:45
5.h.  11:55-12:40
6.h.  12:50-13:35
7.h.  13:45-14:30
8.h.  14:40-15:25

Jazykový pobyt na Maltě 2

MaltaPřinášíme aktuální zprávy od našich žáků, kteří v sobotu vyjeli na jazykový pobyt na Maltě v EUROPEAN SCHOOL OF ENGLISH.
Zprávy prostřednictvím internetu předávají Vlaďka Koreňová a Milena Petrová.

PÁTEK 11. 11.
Hned ráno byli odměněni tři žáci, kteří nejlépe vyřešili „Treasure Hunt“ – kvíz z Valletty. Dopoledne jsme byli naposledy ve škole. Dokončili jsme naše projekty, od svých učitelek jsme obdrželi certifikáty a se všemi ve škole ESE jsme se rozloučili. Autobus nás odvezl na letiště, letadlo do Vídně a autobus Student Agency zpět do Prahy na Florenc. Co budeme postrádat? Teplo, moře a angličtinu :-) :-) :-) Ω

Valentýnský postupový Master class, 8.2.2009


Naše škola pořádala 8. února postupový Master class. Hlavním organizátorem byla ve spolupráci s Českým svazem aerobiku Mgr. Vladimíra Koreňová. Děti z Aerobic Clubu Sportýna ZŠ Petřiny-jih neváhaly reprezentovat školu a klub a vybojovaly krásné medaile a postup na Mistrovství republiky, které proběhne v květnu 2009. 

kat. 11-13 let
2. místo Tereza Tydlitátová, 3. místo Kateřina Smíšková a postup do finále také Anežka Bernardová

kat. 14-16 let
3. místo Daniela Pokorná a postup do finále také Eliška Bernardová a Daniel Zechovský

kat. 17 a více let
4. místo Lenka Tydlitátová

Všem výše uvedeným blahopřejeme a držíme palce na MČR !!!


Informační e-mailVytisknout článek

| Zdroj: Kristýna Moučková 

Prázdniny skončily, začíná nový školní rok

Byly prázdniny krátké, nebo jste se již těšili na školu? Chcete je prodloužit ještě nejméně o měsíc, nebo zkrátit? Ať máte ten či onen názor, vyjádřete se v aktualní anketě...


Projektová škola v přírodě - Horní Albeřice 8.6.-15.6.2007


IZS
 
„Všichni natěšení na školu v přírodě se začali shromažďovat před autobusem. Prvňáci, šesťáci i sedmáci konečně vyjeli…Cesta byla klidná, o zábavu nám bylo postaráno od samého začátku.
Po dojezdu jsme obhlídli náš krásný penzion, vybalili si, posilnili se dobrým obědem a vydali se na průzkum okolí…
…Měli jsme orientační běh pro naše malé prvňáčky, ale i pro velké sedmáky a šesťáky…Při našem celodenním výletě jsme navštívili např. Jánské lázně nebo ZOO. …“


Zuzka Novopacká a Markéta Kovalská 7. Vstup do fotogalerie

„….Bylo to tu dobrý, byla to zábava, líbily se nám pochody po lese a celodenní výlety. Nejvíce se nám líbila lanovka a rozhledna na Černé hoře. Líbilo se nám safari v zoo ve Dvoře Králové. …“
Tereza Kapková a Dominik Jícha 6. B

„…hráli jsme hry, soutěže, chodili na procházky a výlety. Měli jsem i besedu s pracovníkem národního parku. Dobré byly diskotéky na terase, rozlučkový táborák a karneval. Nikomu se odsud nechtělo a všichni se už těší na příští rok na další školu v přírodě  !!! …“
Lucie Pardubová a Lucie Tocháčková 6. B

Informační e-mailVytisknout článek

Přijímací řízení do Základní školy Petřiny-jih


prijimackyPřijímací řízení se bude konat
v úterý 28. dubna 2009 od 16:00 do 18:00 hodin
na školní rok 2009-2010 do šestých tříd s rozšířenou výukou informatiky a s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Pro třídy se zaměřením na atletiku, aerobik, s rozšířenou výukou tělesné výchovy a s rozšířenou výukou informatiky přijímáme žáky i do vyšších ročníků.

Přihlášky ke stažení nebo v recepci školy.
Informace na telefonním čísle 723 011 673. 

Zamykání školy

Milé žákyně, milí žáci! Vážení rodiče a příznivci naší školy. Srdečně Vás zveme v úterý 27. června 2006 na tuto tradiční slavnost

Co s námi tentokrát prožijete:
 • Školní akademii s vystoupením žáků
 • Pasování budoucích prvňáčků
 • Rozloučení se žáky devátých tříd
a dále:
 • prodej žákovských výrobků a výpěstků
 • diskotéka
 • posezení u ohníčku
 • opékání buřtů
 • mimořádně je otevřen též denní bar Achtík se svou kuchyní

Pracovníci Základní školy Petřiny-jih

obrazek obrazek 
na fotografii z června 2009 (jména viz text níže) a jednání pedagogické rady


Sedící zleva:                       
Ivana Dalíková, Dana Matějů, Blanka Machačová, Alena Wollnerová, Johana Němečková, Eva Pilařová, Markéta Römerová, Ivana Tomíčková
Stojící:
Růžena Seifertová, Zdenka Blažková, Václav Kašpar, Monika Kloubková, Eva Kašparová, Vladimíra Koreňová, Blanka Chýleová, Lucie Kudláčková, Aleš Šedý, ředitelka školy Milena Koreňová, zástupkyně ředitelky školy Marie Sladká, Jana Hazuková, Libuše Šrollerová, Soňa Šonková, Eva Henychová, Kateřina Synáčková, Zuzana Havlová, Dáša Kytková, Zdenka Tomanová
Stojící v horní řadě:
František Černý, Lukáš Drbohlav, Tomáš Kvičinský, Miroslav Kučera, Antonín Bláha, František Němeček, Miloš Balán,Luboš Zeman, Pavel Trčka

Internetová žákovská knížka uvedena do zkušebního provozu

Chcete vědět jaké předměty a které učitele má Vaše dítě? Chcete jej omluvit prostřednictvím internetu? Chcete něco sdělit pedagogům? Pak vstupte do Internetové žákovské !


Přijímací zkoušky do sportovních tříd a do třídy s rozšířenou výukou informatiky - 2. koloVydáno dne 28. 04. 2008 (1552 přečtení)

Přijímací zkoušky do sportovních tříd a do třídy s rozšířenou výukou informatiky - 2. koloVydáno dne 28. 04. 2008 (1552 přečtení)

Kam? K nám!Základní škola Petřiny-Jih, Praha 6

ZVE ZÁJEMCE NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
DO SVÝCH SPECIALIZOVANÝCH PÁTÝCH, ŠESTÝCH, SEDMÝCH A OSMÝCH TŘÍD ATLETIKY, AEROBIKU, ROZŠÍŘENÉ TĚLESNÉ VÝCHOVY A INFORMATIKY
VE STŘEDU 14. KVĚTNA 2008 OD 16:00 H.•    Škola, která nabídne družinu pro mladší žáky a také školní klub pro volný čas
•    Škola, kde je pro žáky a rodiče k dispozici školní psycholožka
•    Škola, kde děti využívají chovatelnu, keramický ateliér, školní zahradu
•    Škola, která má k dispozici víceúčelovou halu, sportovní areál, fitcentrum
•    Škola s velmi dobrým spojením: tramvaje č. 1, 2, 18; autobusy č. 179, 184, 191; školní linka 560 (Bílá Hora, Malý Břevnov, Vypich)Od 1. třídy učíme děti anglický jazyk a vedeme projektové počítačové kroužky

Od 6. ročníku nabízíme klubově cizí jazyk (francouzština, němčina, španělština)

Od 7. ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk podle Školního vzdělávacího programu

Jsme školícím střediskem pro práci s PC (pro dospělé až po stupeň ECDL)

Nabízíme Vám tradici v novém.
Nabízíme na Petřinách školu pro všechny.

Zlaté a stříbrné medaile z Basic Cupu 10. 10. 2009

Aerobic Club Sportýna ZŠ Petřiny-jih se může pochlubit skvělými výsledky ze soutěže Aquila Aerobic Basic Cup 2009, kde sestava kat. fitness týmy-step 11-13 let obsadila 1. místo a sestava fitness týmy-step 14-16 let 2. místo !!! Blahopřejeme nejen fitness týmům, ale také závodnicím v kat. ženy 11-13 let, které vybojovaly pěkná místa ve finále, do kterého z pátečního základního kola postoupily 3 ze čtyř našich reprezentantek - Terka Tydlitátová 6. místo, Kačka Smíšková 7. místo a Domča Trinkmocová 12. místo. Anežka Bernardová statečně obsadila v zákl.kole 33. místo.

Sportovní aerobik ženy 11-13 let


Tereza Tydlitátová 6. místo

známky ve finále:

T1T2A1A2Ae1Ae2Ae3
6,95
6
6,9
6
7,4
5
7,2
5
7,5
6
7,1
6
7,4
4


Kateřina Smíšková 7. místo

známky ve finále:

6,9
7
6,8
7
7,2
7
7
7
7,4
7
6,95
8
7,25
7


Dominika Trinkmocová 12. místo

známky ve finále:

6,1
14
6,2
14
6,3
13
6,4
13
6,5
12
6,6
12
6,6
12


Anežka Bernardová 33. místo

známky v zákl. kole:

4,8
34
5,2
34
5,4
33
5,5
30
5
32
5,1
32
5,2
29


Fitness týmy step


kadet 11-13 let 1. místo

známky ve finále:

A1A2A3TS1TS2TS3TS4
7,4
1
7,5
1
7,2
1
6,9
2
7,4
1
7,3
1
7,4
1


junior 14-16 let 2. místo

známky ve finále:

7
2
6,7
2
6,2
2
6,4
3
6,6
2
6,7
2
6,9
2

Informační e-mailVytisknout článek

| Zdroj: Kristýna Strakošová, www.sportyna.cz 

Petřinský pohár v aerobiku


V sobotu 29. března se v hale při ZŠ Petřiny jih uskutečnil již 4. ročník Petřinského poháru v aerobiku.

Celé dopoledne, které bylo naplněno aerobikem, oživila některá vystoupení. Letos program zpestřili: taneční skupina Primavera,  TCP (Taneční centrum Praha), ukázka Hip-hopu, vystoupení mažoretek, pódiovka TJ Slavoj Břevnov.
Na závěr bylo vystoupení na tramplině, které bylo  vyvrcholením letošního ročníku.A naše úspěchy?!

Všichni žáci naší školy odvedli perfektní sportovní výkony a všichni mají náš obdiv!!!

Prvňáčci si zkusili zasoutěžit a pro nás všechny byli opravdovými vítězi. Odnesli si medaile a krásné ceny.

V 1. kategorii (2. – 3. třída) jsme obsadili 1. místo: Anežka Bernardová (3. A) a  4. místo: Dominika Červenková (3. A)

Ve 2. kategorii (4. – 5. třída) se Pavla Šíchová z 5. A probojovala ve velké konkurenci  až do finále.

Ve 3. kategorii (6. – 7. třída) byla na 3. místě: Eliška Bernardová (6. B).

Polina Juránková (6. B) s Miriam Aloyan (6. A) a Terezou Kapkovou (7. B) skvěle bojovaly ve finále, které bylo velmi náročné.

Ve 4. kategorii (8. – 9. třída) obsadila báječnou stříbrnou pozici Kateřina Smíšková (6. B), která musela  soutěžit  ve starší kategorii, protože je už úspěšná aerobička.

Finále, kde se tvrdě bojovalo na stepech, absolvovala i děvčata Leontýna Bártová (8. A), Daniela Linhartová (8. A) a Veronika Zelníčková (8. D).

Letos se nám opravdu dařilo a všem, kteří se zúčastnili moc a moc gratulujeme!!!

Děkujeme  všem, kteří se aktivně zapojili a pomohli s organizací a zasloužili se o hladký průběh této soutěže  .

Vla

Výsledky přijímacího řízení ze dne 26.4.2006

Přijatí žáci na školní rok 2006/2007

6. třída se sportovním zaměřením:

Adamec Tomáš
De Carvalho Marvin Roger
Holzel Vladan
Klier Filip
Němec Lukáš
Polák Jan
Slaboch Lukáš
Sojka David
Houdová Dominika
Kulichová Štěpánka
Tocháčková Lucie

6. třída s rozšířenou výukou Informatiky:

Faltýnek Martin
Majer Otakar
Jiránková Lucie

5. třída se sportovním zaměřením:

Nečajev Bohdan
Vojíř Jan

4. třída se sportovním zařazením:

Schmidhamerová Lucie

Přijímaci zkoušky do všech tříd se sportovním zaměřením a do 6. třídy se zaměřením na Informatiku se konají v úterý 16. května od 15:00 h. Přijďte, těšíme se na Vás!
Informace na telefonním čísle 723 011 673


 

Exkurze Planetárium a Hvězdárna Praha – 6. ročníky

Ve čtvrtek 13. října 2011 vyrazili žáci 6.A a 6.B na zeměpisnou exkurzi do Planetária Praha a Hvězdárny Ďáblice. Hlavním cílem bylo žáky seznámit s naší sluneční soustavou a naší planetou Zemí.
Po cestě tramvají  a procházkou podzimní Stromovkou jsme zavítali do planetária, kde jsme zhlédli výukový pořad „Toulky sluneční soustavou“ . Dále jsme si prohlédli spoustu modelů a zajímavých situací týkající se sluneční soustavy. Pak jsme se vydali na cestu směr Hvězdárna Ďáblice.
Tam jsme byli uvítáni zaměstnanci hvězdárny, kteří nás seznámili s dalekohledy, podívali jsme se do oblak ke Slunci.  Pak jsme přešli do učebny, kde jsme pozorovali pohyby Země. Samozřejmě na simulačním výukovém programu. Ω
Exkurzi jsme ukončili nákupem suvenýrů a společnou fotografií před hvězdárnou. foto
R. Stejskal


Výsledky přijímacího řízení ze dne 8. dubna 2010


obrazek
Žáci přijatí do 6. ročníku na šk. rok 2010/2011 Rozšířená Informatika  - VI. B:

Halamíček David
Halamíček Vít
Rákosník Jan
Rotter Jan
Semerád Ondřej
Vodňanský Vojtěch
Všechovský Petr
Zdražil Petr
Valentová Kamila

Rozšířená Tv – VI. A:
(bez specializace, atletika, aerobik)

Elišák Petr
Hanuš Petr
Jeřábek Václav
Kubát Pavel
Miškovský Štěpán
Nacházel Tomáš
Přikryl Ondřej
Svadba Vojtěch
Šorm Dominik
Špalek Jakub
                        
Drsková Andrea
Haklová Barbora
Husťáková Kristýna
Chobotská Michaela
Javorská Aneta
Kašková Natálie
Kašparová Johana
Sluková Michaela
Svadbová Viktorie 

Zápis do mateřské školy Petřiny-jih na školní rok 2010-2011


Zápis do MŠproběhne ve středu 31. března od 16 do 18 hodin

Rodiče si vyzvednou přihlášky u ředitelky školy, vyplněné odevzdají nejpozději ve středu 14. dubna do 18 hodin.
Upozorňujeme rodiče, že školka má pouze 10 volných míst.

Pro zařazení dítěte bereme v úvahu tato kritéria:

 • Odklad školní docházky
 • Předškolní věk (rod před nástupem do základní školy)
 • Rodič zaměstnaný v ZŠ a MŠ Petřiny-jih
 • Sourozenci v ZŠ Petřiny-jih
 • Oba rodiče dítěte zaměstnáni, resp. jeden rodič zaměstnán, druhý na denním studiu
 
Další eventuální volná místa se obsadí podle rozhodnutí ředitelky ško

Zahájení AdventuDne 22. 11. 2008 (90 přečtení)

Zahájení AdventuDne 22. 11. 2008 (90 přečtení)

lampionMilí rodiče,
zveme Vás a Vaše děti na letošní adventní Tvořivou dílnu ve čtvrtek 27. listopadu 2008.

Podrobný program odpoledne:

15:00 – 17:00 výtvarná dílna pro předškolní děti, malé školáky a jejich rodiče, výroba světýlek, zdobení perníčků, příprava ozdob (náklady 30 Kč)
17:15 – společná procházka po Petřinách se světýlky
17:45 – rozsvícení velkého vánočního stromečku před školou, krátký adventní program žáků školy
18:00 – malé občerstvení pro zahřátí ve školní jídelně

Noc s Andersenem

V letošním roce jsme se poprvé zúčastnili akce NOC S ANDERSENEM. Sešlo se 35 dětí z 1. - 4. třídy, 4 učitelé a paní ředitelka.

Nejprve jsme si zasoutěžili a zahráli spustu her. Potom jsme se s velkou vervou pustili do tvorby naší knihy.

Vytvořili jsme křížovky se jmény HANS, CHRISTIAN, ANDERSEN a z těchto slov vytvořili telegram a tzv. "rodinné telecí."  Ze slov (upír, vodník, ředitel, osm, cirkus, kosti, Augustýn, chameleón, puntíkovaný, kéž ) jsme sepsali tři příběhy a doplnili je ilustracemi.

Nejnapínavější částí večera byla noční hra na školním hřišti, kde jsme při svíčkách plnili zadané úkoly a doplňovali do hracích karet správné odpovědi. Ve 22,30 jsme si, už ve spacáku, poslechli pohádku "Křesadlo" a spokojeně usnuli.

Už se těšíme na příští rok!

Děti a jejich učitelé

VII. dětský karneval

V sobotu 22. 1. 2011 se konal na naší škole již VII. dětský karneval.
Účast byla opět veliká a pro nás byla odměnou rozzářená dětská očka a všeobecné veselí. Spokojení odcházeli i rodiče. 
Všichni se už těšíme na další karneval. 
obrazekobrazek


Informační e-mailVytisknout článek

 

» Archiv

* Basketball School Sparta - nábor Petřiny

Dne 15. 01. 2011 (10 přečtení)

obrazekBASKETBALL SCHOOL SPARTA pořádá 
doplňující nábor chlapců a dívek do smíšené přípravky
Bližší informace v letáku. DVOUTÝDENNÍ ZKOUŠKA ZDARMA. 

Kontaktní telefon: 774981470 (Jiří Pavýza) 

leták ve formátu pdf

Ohlédnutí za vánočními trhy


vánoční trhy 2010Vánoční trhy se staly na naší škole už tradicí. Letos se konaly v pondělí 13. prosince. 
Této akci předcházejí týdny horečných příprav, třídy mezi sebou soutěží o co nejzajímavější sortiment výrobků, které budou prodávány právě v jejich stánku. Zapojují se děti, učitelé i rodiče a další členové rodiny. 
Když nastane onen kýžený okamžik a trh se otevře veřejnosti, čekají malí prodejci na své zákazníky, nabízejí, prodávají, někdy i trochu přemlouvají, počítají peníze a mají radost z toho, že je o jejich zboží zájem. Kdo se přijde podívat, určitě neprohloupí. Ceny jsou mírné a nadšení veliké. 
Nakoupit jste mohli svíčky, ozdoby, šperky, hračky, květiny, keramiku a také různé dobroty, které děti i jejich obětavé maminky a babičky napekly.

Letošní výtěžek přesáhl 15 tisíc korun. Bývá rovněž tradicí, že větší část peněz posíláme na charitativní účely. Naše škola dlouhodobě  spolupracuje s hnutím Stonožka. Tuto organizaci založila v roce 1990 Češka žijící v Norsku, paní Běla Jensen, a je nám na ní sympatické, že v ní ty štastnější a spokojenější děti mohou pomáhat těm méně šťastným. Peníze plynou do oblastí, které jsou například postižené válkou nebo přírodními katastrofami, do škol, nemocnic a dětských sociálních zařízení ve světě i u nás. Z výtěžku letošních vánočních trhů zašleme 10 tisíc korun. 
Zbylé peníze chceme smysluplně využít u nás ve škole. Žáci mohou prostřednictvím svých zástupců v žákovském parlamentu podávat návrhy, k čemu by chtěli zbylé peníze použít. Možná pro zajímavost: za peníze z minulých vánočních trhů jsme koupili sezonní vstupenku do pražské ZOO, takže třídy, které projeví zájem, budou moci jít do ZOO zadarmo.
Eva Henychová

Fotky z 1. třídy

Letošní školní rok je významný zejména pro 24 prvňáčků naší školy. Jejich třída je vybavena novou interaktivní tabulí, kterou si hned 1. září vyzkoušeli. Novinkou pro prvňáčky je i rozšířená výuka anglického jazyka. Pro zájemce probíhá šest hodin týdně Aj s rodilou mluvčí. Všichni se pustili do objevování neznámého.
(B. Machačová)

1. obrázek 2. obrázek

Loučení s předškoláčky


fotoV úterý 21.6. jsme se loučili s našimi milými předškoláčky. 

Bohužel vzhledem k deštivému počasí jsme museli slavnost přesunout do školní jídelny. Ale i tak si naše děti, jejich sourozenci a rodiče užili dostatek zábavy. Společně si zasoutěžili, viděli divadélko a na závěr byli předškoláci pasováni na školáky "opravdovým rytířem". Gratulujeme!

Fotogalerii23 fotek ve fotogalerii.

Zápis do MŠ na školní rok 2012/2013

Ve středu 4. 4. nebo v úterý 10. 4. od 8:00 do 17:00 hodin.
Vyplněné žádosti odevzdejte osobně v ředitelně školy.
S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Přihlášky ke stažení zde, případně k vyzvednutí u ředitelky školy a to ve:
středu 28.3. 8:00 -17:00 hodin
čtvrtek 29.3. 8:00 - 16:00 hodi

Zážitkový kurz 7. A


Zážitkový kurz 7. AV týdnu od 12. května do 17. května 2009 se 7. A octla ve výcvikovém středisku Březová. Zážitkový kurz pro ni připravila agentura Stan, specialista na adaptaci, teambuilding a adrenalinové prvky.

Během pobytu děti vyzkoušely lezení po lanech ve výšce i na zemi, lezení po horolezecké stěně, raftování na rybníku, střílení z luku i ze vzduchovky, paintball a airsoft. Ve zbylém čase hráli účastníci týmové hry.

Program měl u dětí jednoznačný úspěch. Některé z nich o sobě zjistily nový talent a zvýšily své sebevědomí. Poznaly se navzájem v netradičních situacích, bylo třeba spolupracovat. Na první pohled se poznalo, kdo chce kamarádům pomáhat. A takových byla většina. Vzájemné poznání bylo tedy hlavním přínosem kurzu.

šk

Fotogalerie 13 fotek v naší fotogalerii

Valentýnská pošta


vpmNa naší škole se v pátek 10. 2. roznášela Valentýnská pošta. Valentýnky dostali nejen žáci, ale i pedagogové, kuchařky a pan školník.
Největší počet Valentýnek dostala třída 7. A, 7. B a 8. A. Mezi nejvíce obdarované patřili tito žáci: Daniel a David Šmídovi ze 7. B a Nela Roštoková ze 6. A.
Některá přáníčka byla krásně výtvarně zpracovaná.
Věříme, že Valentýnky potěšily a udělaly všem obdarovaným radost.

M. Petrová

Zábavné odpoledne

ZŠ Petřiny-jih srdečně zve všechny děti od 3 do 12 let na

Z Á B A V N É   O D P O L E D N E
plné her a soutěží, s opékáním vuřtů, které bude probíhat v sobotu 23. května 2009 od 14 do 17 hodin na školním hřišti
 
 
•    ZÁPISNÉ 20 Kč
•    Sportovní soutěže, tvořivé dílny, testy
•    Posezení u ohně, opékání buřtů
•    K dispozici dětem i dospělým je denní bar Achtík (součást fitcentra a tenisových kurtů)


JAZYKOVÝ A POZNÁVACÍ ZÁJEZD ANGLIE, NOTTINGHAM – ZÁŘÍ 2009


Letos naše škola již počtvrté uskutečnila jazykový a poznávací zájezd do Anglie. Tentokrát jsme našim žákům ke zlepšování jazykových dovedností vybrali město Nottingham, které je jednoznačně spojeno s příběhy o Robinu Hoodovi. Všichni žáci byli ubytovaní v rodinách, ve kterých se o naše studenty velmi dobře starali.

 

Výuka v Anglii byla zajištěna  jazykovou školou TWIN SCHOOL, která je členem mezinárodních organizací pro jazykové vzdělávání a cestování mládeže ALTO a FIYTO. Tato jazyková škola nabízí výuku na mnoha místech Velké Británie. Lekce probíhali pod vedením zkušených anglických pedagogů.

Odpoledne jsme poznávali okolí a vzdělávali se v britské historii.

Zájezd se nám vyvedl a splnil svůj účel, motivoval žáky ke studiu anglického jazyka a zároveň jim umožnil své znalosti ze školy uplatnit v praxi.

 

16 fotek v naší fotogalerii

Nezapomeňte !


KalendářV pondělí 9. listopadu se konají konzultační hodiny pro rodiče od 16:00 do 18:00 hodin a v pondělí 16. listopadu je ředitelské volno.

Informační e-mailVytisknout článek

Děti z MŠ a žáci z 3.B. přijedou dnes, 1.6., ze školy v přírodě kolem 15 hodiny

Pokud bude změna, informujte se na vrátnici školy, tel. č. 235 361 223.
Ředitelství školy

 

Fotky z Anglie - Salisbury


Anglie - jaro 2010V květnu 9. 5. – 16. 5. 2010 jsme se vypravili na jazykový pobyt do Anglie, do města Salisbury.
I když nám bylo trochu chladněji, počasí nám přálo. Kromě studia jsme měli možnost poznat krásné okolí Devonshire, navštívili jsme Stonehenge, největší bludiště v Evropě, ale i dva zámky a samozřejmě nechyběl Londýn. Pobyt se nám vydařil a už se těšíme na další!
VK

Fotografie naleznete v naší fotogalerii Vstup do fotogalerie

Sportovně zábavné odpoledne

V sobotu 19. 5. 2012 se u nás na školním hřišti konalo tradiční sportovně zábavné odpoledne. 
Děti soutěžily na 13 stanovištích a za odměnu si pak mohly opéct vuřt na školní zahradě.
Počasí nám opravdu přálo a přilákalo hodně dětí a rodičů.
Jsme rádi, že se všem u nás líbilo.


Fotky ve fotogalerii Vstup do fotogalerie

Výsledky přijímacího řízení z 12. května 2010


obrazek
Přijatí žáci do 6. ročníku na šk. rok 2010/2011Rozšířená Tv:
Kokárav Kiril                
Kosík Tobiáš                 
Novák Jan
Veselý Lukáš

 Rozšířená Informatika
:
Horváth Ladislav
Panec Hugo

Rodiče dostanou písemné vyrozumění. 

Stříbrné basketbalistky na Petřinách!


prijimacky Zveme srdečně žáky, rodiče i širokou veřejnost!

Sportovně-společenské odpoledne s členkami stříbrného reprezentačního družstva basketbalistek České republiky za přítomnosti starostky MČ Praha 6 Ing. Marie Kousalíkové a dalších vzácných hostů.

Školní sportovní hala Ing. Miroslava Škvora v úterý 22. března 2011 ve 14 hodin.

Program:
 • Dopis presidenta republiky
 • Odhalení desky autogramů
 • Ukázky střelby na koš
 • Exhibiční ukázka utkání
 • Beseda s hráčkami
 • Autogramiáda


Škola v přírodě – Nové Hutě u Vimperka 17. 5. – 24. 5. 2013

Třídy 4.A a 4.B se ve spolupráci s kanceláří SK Galea společně vypravily na týdenní školní pobyt do krásné přírody na Šumavu, kde je přivítal čerstvý vzduch a pěkné počasí. Ubytování poskytovalo ...
Více informací

Plavecký kurz 2. A a 3. B.

Zdravíme ze Srní a posíláme foto. Počasí je nádherné, plavání také, děti si všeho plně užívají. TU 2. A a 3. B
Fotky ze Srní

Škola v přírodě 4.A a 4.C

Třídy 4.A a 4.C se první říjnový týden vypravily na školu v přírodě do Železné Rudy za poznáváním přírody. Ubytováni jsme byli v hotelu Belveder. Počasí nám po celý týden přálo, na Šumavě bylo sice ...
Více informací

Přednáška o zdravém stravování - Aneb Vesele a zdravě o zdravé stravě

08.04. 2014
V pondělí 20.1. nás navštívila v Mateřské škole odborná lektorka z projektu ZDRAVÁ 5. 
Kouzlem s vařečkou, sněhobílou zástěrou a vysokou čepicí se proměnila v kuchařku.   
Nejprve jsme si ...
Více informací

Přijímání do mateřské školy 2014/2015

Informace a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ:
Přihlášky do mateřských škol budou vydávány 11. 2. 2014 od 13 do 17 hodin. Odevzdání vyplněných originálů přihlášek a ...
Více informací

4. ročník soutěže Zlatá vidlička

Dne 18. 11. 2013

Střední škola hotelnictví a gastronomie Hotelu International, s. r. o uspořádala pro žáky 9. ročníků základní školy již 4. ročník soutěže Zlatá vidlička. 
I my, ...
Více informací

Beseda s Uri Orlevem

Dne 07. 06. 2013

Dne 29. května 2013 se žáci 5. -9. tříd osobně setkali s izraelským spisovatelem Uri Orlevem, spisovatelem a pamětníkem varšavského ghetta, držitelem ceny Hanse ...
Více informací

Zlaťáci

Žákyně 8.A Barbora Haklová, Kristýna Husťáková, Michaela Chobotská a Eliška Pavlová se v kulinářské soutěži probojovaly až do národního finále celorepublikové soutěže Zlaťáci v kuchyni., které ...
Více informací

Pro život

Minulý týden v úterý a ve čtvrtek se žáci obou 8. tříd zúčastnili projektu Pro život, který navazoval na látku probíranou v hodinách přírodopisu. Byl zaměřen na nácvik první pomoci a na řešení život ...
Více informací

Zlaťáci v kuchyni

Dne 08. 04. 2013
Celorepubliková kuchařská soutěž Zlaťáci v kuchyni je neobvyklou soutěžní disciplínou, která v dětech probouzí zájem o zdravé potraviny a přípravu jednoduchých pokrmů z nich. ...
Více informací

Barevné dny

25.04. 2014
        Naše veselá škola uspořádala i letos ...
Více informací

ŠvP 7. a 8. třídy Benešovský mlýn

11.05. 2014
ŠvP 7. a 8. třídy Benešovský mlýn 59 žáků 7. a 8. tříd spolu se svými pěti ...
Více informací

Mexiko u nás ve škole

Mexiko u nás ve škole 15. května navštívila naši školu studentka z Mexika, která studuje v Praze na VŠCHT v rámci ...
Více informací

Sportovně-zábavné odpoledne

18.05. 2014
V sobotu 17.5.2014 přišli do naší školy předškoláci i děti mladšího školního věku spolu s rodiči, protože se konalo sportovně-zábavné odpoledne. I když počasí bylo uplakané, náladu účastníků to ...
Více informací

Projekt Děti, pojďte ven

Projekt Děti, pojďte venVážení návštěvníci,
využijte programu pořádaného FTVS UK pro školy na Praze 6. Více informací najdete na letáku.

5.A v galerii moderního umění

5.A v galerii moderního umění Dne 22.května se naše třída vydala do ...
Více informací

Den s Ámosem

Den s ÁmosemDen dětí slavíme na naší škole již tradičně netradičním vyučováním. Učitelé nabízejí různézajímavé činnosti a žáci 1. i 2. stupně si mohou sestavit svůj rozvrh podle toho, co je ...
Více informací

Třídní schůzky nových 6. tříd

Třídní schůzky budoucích 6. tříd se konají v pondělí 9. června v 18 hodin v učebně fyziky.

Škola v přírodě 2.B a 4.B

2. B a 4. B jsme byli společně na škole ...
Více informací

Výlet MŠ do ZOO

Oslavili jsme svátek všech dětí výletem za ...
Více informací

Škola v přírodě 3. B

Školu v přírodě jsme strávili v překrásné ...
Více informací

Třídní schůzky MŠ

Schůzka rodičů mateřské školy se koná ve středu 11. června v 17:00 h.

ZAMYKÁNÍ ŠKOLY 2014

ZAMYKÁNÍ ŠKOLY 2014 Vážení rodiče a přátelé školy! Přijďte na tradiční slavnost ZAMYKÁNÍ ŠKOLY 2014 


ve čtvrtek 19. června 2014 
v 17 hodin v areálu hřiště Základní a Mateřské ...
Více informací

ŠvP 1.A a 2.D

7. den 

Ahoj rodiče,
dneska ...
Více informací

Burza učebnic AJ ve čtvrtek 19. 6.

BURZA UČEBNIC AJ
Pokud chcete ušetřit a ...
Více informací

Literáti z naší čtvrti

V pátek 23. května se třída 9. B vydala strávit dopoledne s několika zajímavými spisovateli. ...
Více informací

Výlet devátých tříd

12. června odjeli žáci 9. tříd do střediska ...
Více informací

Nový školní rok

VÁŽENÍ RODIČE A MILÉ DĚTI

VÍTÁME VÁS PO PRÁZDNINÁCH V MATEŘSKÉ ŠLOLE

Provoz začíná 1. 9. 2014, 6:30-17:00

Seznam dětí je vyvěšen na nástěnce

Scházíme se ...
Více informací

Adaptační kurz šestých tříd

Ve středu 3. září vyrazily 6. třídy se svými třídními učitelkami na adaptační kurz do Hrabětic ...
Více informací

Hygiena ve stravování (Víš, co jíš?)

Dnes jsme měli milou a veselou návštěvu. Vanda a Standa přišli k nám do školky, aby si s námi ...
Více informací

JSME U TOHO!

Pro pražské základní a střední školy se koná speciální soutěž o exkluzivní a ...
Více informací

Památky v Praze

Třída 5. A využila pěkné zářijové počasí na prohlídku Pražského hradu. Sraz jsme měli s paní ...
Více informací

Exkurze žáků 9. ročníku do Března u Chomutova

Naše škola dostala cestou grantu pro partnerskou organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu ...
Více informací

Prvnáčkem na zkoušku

Prvnáček - pozvánkaPrvnáček - pozvánka

Výtvarná soutěž 4. B

Výtvarná soutěž 4. B Děti ze 4. B se zúčastnily výtvarné soutěže, kterou pořádalo nakladatelství Fragment. Trojici ve ...
Více informací

Junioři v IT

Na konci října proběhl 1. ročník soutěže pro základní školy Junioři v IT, kterou pořádala ...
Více informací

Babička a dědeček čtou dětem

POHÁDKU „Hrnečku vař“ nám 16. října přišla číst první z  babiček z klubu seniorů v Praze 6.Nejprve ...
Více informací

Slavnost slabikáře

Ve čtvrtek 13. 11. 2014 měli naši prvňáčci zajímavý den – projekt Slavnost slabikáře. Obdrželi ...
Více informací

Výstava Naše cesta

Třída 4. B se vydala na zajímavou akci - výstavu Naše cesta. Děti se tak dozvěděly mnoho nového o ...
Více informací

Adventní Regensburg

V úterý 2. prosince vyrazili někteří žáci 2. stupně se svými učitelkami na jednodenní zájezd do ...
Více informací

Den otevřených dveří a Vánoční trhy

Den otevřených dveří a Vánoční trhy 

Jedinečný zážitek druháků na Spartě

Třída 2. C zažila něco, o čem se může fanouškovi fotbalu jen zdát.Jak už víme, děti vyhrály soutěž ...
Více informací

Výlet 4. B a 5. A

Třídy 4. B a 5. A si zpestřily předvánoční čas příjemným výletem do plzeňské Techmánie. V ...
Více informací

Sklář ve škole

V úterý 18. listopadu jsme měli do třídy pozvaného skláře pana Zahradníka. Vysvětloval dětem, ...
Více informací

Pozvánka na karneval

Pozvánka na karneval

BABIČKY ČTOU DĚTEM - „O dvanácti měsíčkách”

Ve čtvrtek 15. ledna nás již po několikáté navštívily babičky, aby nám přečetly další tradiční ...
Více informací

Karneval

V sobotu 24. ledna 2015 opět na naší škole zavládlo veselí. Konal se tradiční dětský karneval. V ...
Více informací

Přijímací zkoušky do 6. tříd na školní rok 2017/2018Všeobecná třída 
 • konverzace v anglickém jazyce
 • základy administrativy
 • 1 hod informatiky
 • 2 hod tělesné výchovy 

Třída s rozšířenou výukou informatiky (RVI)

 • 3 hodiny práce na počítači týdně
 • základy administrativy (psaní všemi deseti prsty)
 • výuka informačních a komunikačních technologíí
 • moderně vybavené učebny PC
 • v 21 učebnách školy interaktivní tabule
 • multimediální učebna s tablety (platforma Windows)
 • přijímací zkoušky formou pohovoru

Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy (RTV)

 • 4 hodiny tělesné výchovy týdně
 • dvě plně vybavené tělocvičny
 • velký prostor haly
 • venkovní sportovní multihřiště
 • fitcentrum
 • blízkost obory Hvězda pro letní i zimní výuku

Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy – zaměření atletika

 • 4 hodiny tělesné výchovy týdně
 • žáci jsou členy významného atletického oddílu USK Praha
 • atletická příprava v areálu Strahov nebo přímo v zařízeních školy
 • navazuje časově na výuku
 • kondiční, lyžařská, atletická a pohybová soustředění

 


Výhra v soutěži O Nejhezčí vánoční stromeček

Výhra v soutěži O Nejhezčí vánoční stromeček Ve čtvrtek 29. ledna jsme si byli slavnostně přebrat výherní šek v hodnotě Kč 20 000,- za 1. místo ...
Více informací

Já, písnička

Ve čtvrtek 22. ledna jsme měli ve školce hudební pořad, při kterém jsme se seznámili s hudebními ...
Více informací

Předškoláček

Vážení rodiče,
z důvodu probíhajícího zápisu do 1. tříd se ve středu 4. února 2015 NEKONÁ předškoláček.

Děkujeme za pochopení

Babičky čtou dětem - 26. 2. 2015

Naše příjemná spolupráce s klubem seniorů pokračovala pohádkou „Popelka“.

Po přečtení ...
Více informací

Muzeum hudby

Pátek 19. 12. 2014 jsme byli s prvňáky v MUZEU HUDBY na pořadu ,,Historie hudebních nástrojů,,. ...
Více informací

Veselé zoubky

Ve čtvrtek 12. 2. 2015 proběhla v prvních třídách akce Veselé zoubky, kterou pro naši školu pořádá ...
Více informací

Hrátky s počítačem

Již se stává tradicí, že na přelomu února a března se na naší škole utkají žáci
5. tříd v zábavné soutěži Hrátky s počítačem. Letos tato soutěž proběhla 11. března. Soutěžilo 47 žáků ze škol ...
Více informací

1. A v Národní galerii

Ve čtvrtek 19. 2. jsme se poprvé společně vydali do města. Cesta vedla přes Pražský hrad do ...
Více informací

BABIČKY ČTOU DĚTEM III.

Pohádku „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“, tu jsme ve čtvrtek 12. 3. poslouchali od našich ...
Více informací

Setkání s Barborkou

V pondělí 30. 3. 2015 k nám do školy přijela z Chrudimi (vzdálené110 km východně od Prahy) ...
Více informací

Barevné dny - výsledky

Před velikonočními prázdninami se naše škola zbarvila postupně do červené, žluté a zelené barvy ...
Více informací

Noc s Andersenem

Ve čtvrtek 26. března 2015 se v naší škole konal již 15. ročník Noci s Andersenem. Letos jsme měli ...
Více informací

Žijeme v pestrém světě

V pátek 27. března 2015 zažili žáci první a druhé třídy multikulturní projekt. Tématem byla Asie. ...
Více informací

Coolinaření s Albertem

Celostátní talentová soutěž Coolinaření s Albertem je pokračováním dosavadních kuchařských ...
Více informací

Mš coolinaření

Coolinaření s Albertem

Celostátní talentová soutěž Coolinaření s Albertem je pokračováním dosavadních kuchařských ...
Více informací

ŠvP 2. a 4. třídy

19. 5.
Ahoj rodiče, dnes dopoledne jsme se zúčastnili běhu pro gorily. Cestou jsme nejen ...
Více informací

Výsledky přijímacího řízení do 6. tříd

IT soutěž základních škol

V pátek 29. 5. 2015 se zúčastnily 2 týmy našich osmáků IT soutěže základních škol, kterou již ...
Více informací

Školní výlet 9. B

15 žáků z 9. B se od pátku 12. 6. 2015 zúčastnilo čtyřdenního zážitkového školního výletu v ...
Více informací

Projektové vyučování

V pátek 5. června 2015 se na prvním stupni konalo projektové vyučování v rámci doprovodného ...
Více informací

Exkurze 8. tříd

 Ve středu 10. června 2015 se vydali žáci osmého ročníku Základní školy Petřiny-jih na exkurzi do ...
Více informací

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky V pondělí 8. června 2015 proběhlo na školní zahradě rozloučení MŠ s předškoláky. Děti si zatančily ...
Více informací

Plavecký kurz 2. A a 2. C

Ve dnech 13. - 17. 9. se třídy 2. A a 2. C v šumavském hotelu Srní věnovaly
plaveckému ...
Více informací

Bazar knih

Bazar knih
Máte knihy a časopisy (pro děti a dospělé), které jste již přečetli a teď vám doma zabírají místo? Pokud ano a máte zájem přispět na dobrou věc, přineste nám je do školy na vrátnici do 16. října a přijďte navštívit již pátý bazar knih, který se uskuteční ve dnech 19. a 20. 10. 2015 od 12:00 do 20:00 hodin v budově školy ZŠ Petřiny - jih.

Břevnovské posvícení

Břevnovské posvíceníVážení návštěvníci,
zpestřete si tento víkend a přijďte na tradiční Břevnovské posvícení navštívit stánek naší školy.

Celé Česko čte dětem

Letos jsme se v mateřské škole zapojili do projektu „Celé Česko čte dětem“. Děti byly v prvním ...
Více informací

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveříVážení rodiče a přátelé školy,
zveme vás na Dny otevřených dveří na naší škole ve dnech 9. listopadu a 14. prosince vždy od 8:00 do 12:00. Těšíme se na vaši návštěvu.

Ředitelské volno

V pondělí 16. listopadu je ředitelské volno. Mateřská škola a školní družina jsou v provozu od 6:30 do 17:00. Podnájmy se konají.

Prvňáčkem na zkoušku

Prvňáčkem na zkoušku

Vážení rodiče,
zveme vás k účasti na každoročním projektu na ZŠ a MŠ Petřiny-jih pro předškolní děti

Prvňáčkem na zkoušku.

Každou středu od 16:00 do 17:00
Od 4. listopadu 2015 do 30. března 2016
Rodiče předávají dítě u recepce v přízemí
Tam také čekají po ukončení hodiny
Účast v projektu je zdarma

Zahájení Adventu

Zahájení AdventuZŠ a MŠ Petřiny-jih zve děti z mateřských školek a z prvního stupně ZŠ na
Zahájení Adventu

ve čtvrtek 26. listopadu 2015:

• 15:00 – 17:00: ADVENTNÍ TVOŘENÍ
(vánoční přání, slané těsto, svícen, anděl)
(příspěvek na materiál 30 Kč za dítě)
• adventní pořad hudby a poezie (před školou)
• 17:30: rozsvěcení stromku
• 18:00: sladké zakončení (školní jídelna)

DIVADLO VE ŠKOLCE - LISTOPAD

DIVADLO VE ŠKOLCE - LISTOPAD

PASÁČEK VEPŘŮ

Veselá pohádka o rozmazlené princezně, pasáčkovi a kouzelné zpívající konvičce. A jak to dopadlo? Inu, z pasáčka se vyklubal princ, vzal si napravenou princeznu a představení plné písniček skončilo.

Budeme se těšit na další pohádky.

Mikuláš na Petřiny-jih

Mikuláš na Petřiny-jihDnes žáky 1. stupně a mateřské školy navštívil Mikuláš, čerti a andělé. Všichni byli po zásluze odměněni a už se těší na Vánoce.

Zlatá vidlička

Dne 20.11.2015 se na Střední škole gastronomie a hotelnictví International konala tradiční gastrodovedností soutěž s názvem Zlatá vidlička. Účastníci museli předvést, že umějí správně a co ...
Více informací

Mše pro Stonožku 2015

V pátek 4. prosince 2015 se uskutečnila v karedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze slavnostní mše pro Stonožku. Na atmosféru této akce se podívejte zde.

Vážení rodiče, žáci a příznivci školy,
přejeme vám klidné a příjemně strávené vánoční svátky a co nejúspěšnější start do nového roku 2016.

ZŠ a MŠ Petřiny-jih

Lyžařský kurz 1. stupeň

Žáci 1.stupně dorazili na místo konání lyžařského výcviku v pořádku.

Informace a fotografie z lyžařského kurzu můžete sledovat zde.

Karneval

KarnevalVážení rodiče a příznivci školy,
zveme vás a vaše děti na tradiční Dětský karneval v sobotu 23. ledna 2016 od 14:00 do 17:00 h ve školní jídelně na ZŠ a MŠ Petřiny-jih.

Těšíme se na vaši účast!

Dětský karneval

V sobotu 23. ledna se ve školní jídelně konal tradiční dětský karneval. Děti tančily, soutěžily a zkoušely své štěstí v tombole.  Na řádění masek a oblíbenou laser show se můžete podívat.Všem, kteří ...
Více informací

Rakousko Deutsch und Ski

Masopust

MasopustVe čtvrtek 11. 2. jsme si užili masopustní veselici ve třídě i v průvodu v základní škole. Navštívili jsme některé třídy na prvním stupni, paní kuchařky i vedení školy. Zazpívali jsme si, tančili a soutěžili a všichni si to pěkně užili. Děti si odnesly drobné sladkosti, nafukovací balónky a spoustu zážitků.

Výsledky zápisu do 1. tříd 2016/2017

Výsledky zápisu do 1. tříd 2016/2017Výsledky zápisu do 1. tříd 2016/2017

Výsledky zápisu do MŠ 2016/2017

Výsledky zápisu do MŠ 2016/2017

Žijí mezi námi lidé s postižením

Paní učitelky z třetích tříd spolu s neziskovou organizací Vlastní cestou uspořádaly pro žáky zajímavý dopolední program, kde se děti setkaly s lidmi s handicapem. Děti se na přednášce s nevidomou ...
Více informací

Čtení mě baví

Ve středu 6. dubna se žáci 2. - 9. ročníku zúčastnili soutěže Čtení mě baví. Soutěž probíhala na ZŠ Náměstí Svobody a naši malí i větší čtenáři v ní ukázali své čtenářské znalosti a dovednosti. ...
Více informací

Tvoření s babičkami - únor 2016

Naše příjemná a dlouhodobá spolupráce pokračovala v měsíci únoru, kdy si děti poslechly zimní pohádku od kouzelné babičky, a v dopolední tvořivé dílně jsme vyrobili veselé mrazíky. Mladší děti ...
Více informací

Tvoření s babičkami - březen 2016

V březnu se ukázalo nesmělé sluníčko, vítalo jaro a naše velikonoční tvoření. Pro naše babičky a děti jsme nachystali vatová vajíčka. Čtená pohádka byla tentokrát plná starobylých obyčejů a zvyků. ...
Více informací

Koledování

Děti se naučily na velikonoční koledu pěknou a dlouhou říkanku a popěvek, chlapci si přinesli několik pomlázek s barevnými mašlemi a dle obyčeje našich předků vyšlehali i naší paní ředitelku. ...
Více informací

Jazykový pobyt Torque

1. května 2016: V 6:30 naše skupina vyjela trajektem z Calais. Cesta proběhla dle plánu. V 7:00 jsme v pořádku dorazili do Doveru, kde nás přivítalo krásné a slunečné počasí. Pozor, změnil se nám čas a máme tady o 1 hodinu méně! Dopoledné jsme konečně v pořídku dorazili do cíle. Odpoledne jsme si již užívali první výlet a procházku městem, večer jsme trávili u rodin.

Výsledky přijímacího řízení do 6. tříd

Výsledky přijímacího řízení do 6. třídVýsledky přijímacího řízení do 6. tříd

Školní výlet 6. A, 6. B aktualizace 17. 5. 20 16 13:00

3. den 
Přivítalo nás opět chladné ráno. Po snídani jsme šli skákat do prázdna. Strach jsme překonali a vydali se na oběd. Po rozloučení se s našimi instruktorkami čekáme na autobus. Plánujeme odjet v 15:00 a přijet do Prahy zpět ke škole kolem 18:00.

2. den 
Probudili jsme se ...
Více informací

Další informace

Důležitá data

1.9. zahájení školního roku 2021/2022 na školním hřišti
1.9. povinné testování I.
6.9. povinné testování II.
7.9. třídní schůzky

Kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Patáková

Statutární zástupkyně,
zástupkyně pro 1. st., ŠD:
Mgr. Jana Nehasilová

Zástupce pro 2. stupeň, sport:
Mgr. Lukáš Drbohlav

Zástupkyně pro MŠ:
Bc. Zuzana Havlová, DiS.

Hospodářka:
Ivana Tomíčková

Adresa:
ZŠ a MŠ Věry
Čáslavské, Praha 6,
Šantrochova 2/1800,
162 00 Praha 6

e-mail: info@zsverycaslavske.cz
Telefon:
(+420) 235 361 223

REDIZO: 600039161
IČO: 48133779
Č. účtu: 3030061/0100
datová schránka: y5v3c4y

Šablony

obrázek

Aktivní město

obrázek
obrázek

Zprávy ze sportovních soutěží

USK Praha
Ovoce do škol
Mléko do škol
Městská část Praha 6
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

E-mail: info@zsverycaslavske.cz


Telefon: (+420) 235 361 223

Mobil: 722 682 206

Pohotovostní linka: (+420) 235 363 164


REDIZO: 600039161IČO: 48133779

Č. účtu: 3030061/0100

datová schránka: y5v3c4y
Interreg central
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
“Škola pro život”
vzdělání, pohyb, komunikace

Základní škola s rozšířenou výukou TV, ICT a cizích jazyků
Domů Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy