logotyp
  • image 58
  • image 56
  • image 59

Základní škola

Školní rok 2019 - 2020

ZvoněníZvonění

Organizace školního roku 2019 - 2020


Začátek školního roku - pondělí 2. září 2019

Konec prvního pololetí - čtvrtek 30. ledna 2020

Konec druhého pololetí - úterý 30. června 2020

 

Prázdniny

Podzimní prázdniny              úterý 29. října a středa 30. října 2019

Vánoční prázdniny                pondělí 23. prosince až pátek 3. ledna 2020

                                              Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020

Mateřská škola  uzavřena     pondělí 23.prosince až středa 1.ledna 2020 
                                              2. ledna 2020 již běžný provoz

Pololetní prázdniny               pátek 31. ledna 2020

Jarní prázdniny                     pondělí 24. února až pátek 28. února 2020

Velikonoční prázdniny           čtvrtek 9. dubna 2020

Hlavní prázdniny                   středa 1. července do pondělí 31. srpna 2020

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Třídní schůzky:
1. A, 1. B, 1. C               2. 9. 2019    v   9:30
4. A                               2. 9. 2019    v 17:00
6. A, 6. B, 6. C               2. 9. 2019    v 17:30
5. C                              4. 9. 2019    v 18:00
3. C                             12. 9. 2019   v 17:00

2. - 5. ročníky              18. 9. 2019   v 17:00
7. - 9. ročníky              18. 9. 2019    v 18:00

9. ročníky                    11. 12. 2019   v 18:00
1. - 5. ročníky              21. 1. 2020     v 17:00
6. - 9. ročníky              21. 1. 2020     v 18:00

Budoucí 1. ročníky         9. 6. 2020     v 17:00


Konzultace:
1. - 9. ročníky              20. 11. 2019    od 17:00 do 19:00
1. - 9. ročníky              22. 4. 2020      od 17:00 do 19:00

Den otevřených dveří:            19. 2. 2020

Zápis do ZŠ:
                            1. a 2. 4. 2020

Zápis do MŠ:
                           11. a 12. 5. 2020

Přijímací řízení do 6. tříd:

1. kolo                                     23. 4. 2020
2. kolo                                     21. 5. 2020

Akce školy:
Vánoční akademie          středa 18. prosince 2019
Zahradní slavnost           středa 10. června 2020

Požadavky na sešity 2019-2020

Sešity pro žáky 1. stupně budou upřesněny příslušným třídním učitelem.


Informace ředitelky školy pro žáky a zákonné zástupce o způsobu hodnocení vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

 ZPŮSOB HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

(zpracováno dle metodiky MŠMT k Vyhlášce č. 211/2020)

Základní principy hodnocení žáků:
1. Spravedlivé hodnocení každého žáka při zvýšeném respektování individuálních podmínek na domácí přípravu a vzdělávání na dálku.
2. V průběhu výuky se škola soustředí na poskytování zpětné vazby.
3. Klasifikace na vysvědčení nebude vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám pro vzdělávání v druhém pololetí horší než v předchozím pololetí.

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku (viz dále).

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení

1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že zásahem vyšší moci nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek, a nelze proto hodnotit podle stejných měřítek, jako například minulý školní rok. Samozřejmě nelze v daném pololetí hodnotit, jak je stanoveno § 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty ŠVP, protože ŠVP nemohl být kompletně naplněn.

 

2. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
-podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
-podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
-podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
-podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 lze zohlednit například:
• snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
• samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
• četbu související se zadanými úkoly;
• portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele);
• zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením. Rovněž nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo při vzdělávacích aktivitách formou školních skupin nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.

Změnou vyhlášky č. 353/2016 Sb. MŠMT dále stanoví, že vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude ani součástí dokumentů přikládaných k přihlášce. Vyhláška je nyní v legislativním procesu.
Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

Předávání vysvědčení za druhé pololetí
Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu Vás budeme informovat na webových stránkách školy.

V Praze dne 1. 5.  2020

Mgr. Helena Patáková v.r.

Další informace

Důležitá data

Provoz školy
červenec - srpen 2020
Po - Pá 9.00 - 14.00
(po předchozí tel. domluvě
na tel. 722 682 206)

Aktivní město

obrázek

Kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Patáková

Statutární zástupce
zástupce pro 1. stupeň a ŠD:


Zástupce pro 2. stupeň, sport:
Mgr. Lukáš Drbohlav

Zástupkyně pro MŠ:
Bc. Zuzana Havlová
tel.: 739 833 977

Hospodářka:
Ivana Tomíčková

Adresa:
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské,
Praha 6,
Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

e-mail: info@zsverycaslavske.cz
Telefon:
(+420) 235 361 223
mobil: 722 682 206
Pohotovostní linka:
(+420) 235 363 164

REDIZO: 600039161
IČO: 48133779
Č. účtu: 3030061/0100
datová schránka: y5v3c4y
obrázek

Zprávy ze sportovních soutěží

USK Praha
Ovoce do škol
Mléko do škol
Městská část Praha 6
Copyright © 2010-2019 Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6. Všechna práva vyhrazena
Interreg central
Partneři:
www.zsverycaslavske.cz
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
“Škola pro život”
vzdělání, pohyb, komunikace

Základní škola s rozšířenou výukou TV, ICT a cizích jazyků

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy