logotyp
  • image 58
  • image 56
  • image 59

Školní klub a kroužky

Školní klub 2021-2022

Z provozních důvodů je přihlašování do školního klubu prodlouženo do středy 8. 9. 2021 do 24:00.

Přihlašování
 na kroužky školního klubu
 bude možné od soboty 4. 9. 2021 od 12:00 do úterý 7. 9. 2021 do 24:00 8. 9. 2021 do 24:00. Dřívější a pozdější přihlášení nebude umožněno! Kapacita kroužků je z bezpečnostních, hygienických a organizačních důvodů omezená, proto je nutné, aby se zájemci hlásili co nejdříve. Vyplněnou a podepsanou přihlášku (bez podpisu není přihláška platná) naskenujte nebo vyfoťte a odešlete na email krouzky{zavináč}zsverycaslavske.cz. Přihlášku naleznete níže. Přijetí přihlášky a zapsání žáka na kroužek vám bude potvrzeno emailem. V případě převýšení kapacity kroužku bude žák zapsán na čekací listinu a v případě uvolnění místa bude rodič/zákonný zástupce vyrozuměn o možnosti účasti na kroužku.

Žák nemůže být přihlášen na stejný kroužek ve více termínech (např. nemůže navštěvovat kroužek keramiky v úterý a zároveň ve středu).

 

Kroužky školního klubu začínají v pondělí 13. 9. 2021. Pro přihlášení na externí kroužky je nutné kontaktovat vedoucí kroužku na kontaktech uvedených v tabulce externích kroužků.

 

Upozorňujeme rodiče, že vzhledem k epidemiologické situaci může být provoz kroužků v průběhu roku omezen několika následujícími způsoby:

a) provoz bez omezení    

b) zrušení kroužků konaných do 16:00

c) zrušení všech kroužků

 

Platba za kroužky školního klubu:

Výše úplaty je za období říjen až prosinec stanovena na 900 Kč (300 Kč/měsíc). Platbu  proveďte nejpozději do 30. září 2021.  Pro období leden až červen je výše úplaty stanovena na 1800 Kč (300 Kč/měsíc). Platbu za druhé pololetí je nutné uhradit do 31. ledna 2022. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, mají tyto kroužky zdarma. 

Mimoškolní žáci provádí platbu v hotovosti u hospodářky školy.

Platební údaje:

Účet školy č.: 3030061/0100

Variabilní symbol: kód žáka (číslo Vám sdělí třídní učitel)

Specifický symbol: 444

 

Odhlášení  žáka z kroužku je možné pouze písemně odesláním podepsané odhlášky na email krouzky{zavináč}zsverycaslavske.cz.

Směrnice pro stanovení úplaty za školní družinu a školní klub

Směrnice pro stanovení úplaty za školní družinu a školní klubSměrnice pro stanovení úplaty za školní družinu a školní klub

Další informace

Důležitá data

1.9. zahájení školního roku 2021/2022 na školním hřišti
1.9. povinné testování I.
6.9. povinné testování II.
7.9. třídní schůzky

Kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Patáková

Statutární zástupkyně,
zástupkyně pro 1. st., ŠD:
Mgr. Jana Nehasilová

Zástupce pro 2. stupeň, sport:
Mgr. Lukáš Drbohlav

Zástupkyně pro MŠ:
Bc. Zuzana Havlová, DiS.

Hospodářka:
Ivana Tomíčková

Adresa:
ZŠ a MŠ Věry
Čáslavské, Praha 6,
Šantrochova 2/1800,
162 00 Praha 6

e-mail: info@zsverycaslavske.cz
Telefon:
(+420) 235 361 223

REDIZO: 600039161
IČO: 48133779
Č. účtu: 3030061/0100
datová schránka: y5v3c4y

Šablony

obrázek

Aktivní město

obrázek
obrázek

Zprávy ze sportovních soutěží

USK Praha
Ovoce do škol
Mléko do škol
Městská část Praha 6
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

E-mail: info@zsverycaslavske.cz


Telefon: (+420) 235 361 223

Mobil: 722 682 206

Pohotovostní linka: (+420) 235 363 164


REDIZO: 600039161IČO: 48133779

Č. účtu: 3030061/0100

datová schránka: y5v3c4y
Interreg central
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
“Škola pro život”
vzdělání, pohyb, komunikace

Základní škola s rozšířenou výukou TV, ICT a cizích jazyků
Domů Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy