logotyp
 • image 58
 • image 56
 • image 59

Zápis do 1. tříd

Seznam přijatých dětí k základnímu vzělávání 2021/2022:

Charakteristika tříd 1. stupně k dispozici zde.

Oznámení o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci se zápis do 1. tříd uskuteční bohužel opět bez dětí.
Ve spolupráci s MČ vám bude k dispozici rezervační systém na webu jakdoskoly.cz
Žádost o přijetí dítěte lze podat do jedné (zpravidla spádové) nebo více základních škol.
K podání žádosti lze využít:

a) osobně do školy v uvedeném termínu (rezervace času na jakdoskoly.cz)

Termín: 7. 4. – 8. 4. 2021 lze odevzdat vyplněnou žádost o přijetí ve vybrané škole

s sebou:

 • vyplněnou a vytištěnou žádost o přijetí s vlastnoručními podpisy zákonných zástupců nebo s osobním elektronickým podpisem
 • rodný list (nebo jeho kopii – nemusí být úředně ověřená)
 • občanský průkaz zákonného zástupce s adresou trvalého bydliště (případně doklad o trvalém pobytu nebo ověřenou kopii, nájemní smlouva není považována za doklad o trvalém pobytu. Pokud má dítě jinou adresu trvalého pobytu než zákonný zástupce, je nutné doložit trvalý pobyt potvrzením MČ Praha 6)
 • cizinci - cestovní pas a povolení k pobytu 

b) prostřednictvím vaší osobní datové schránky
Žádost lze doručit dne 7. 4. – 8. 4. 2021 v době 0:00–23:59 hod.

zaslat:

 • žádost o přijetí
 • potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte v MČ Praha 6 je možné pouze formou výpisu z evidence nebo registru obyvatel

c) e-mailem s vaším elektronickým podpisem
Žádost lze doručit dne 7. 4. – 8. 4. 2021 v době 0:00–23:59 hod

zaslat:

 • žádost o přijetí
 • potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte v MČ Praha 6 je možné pouze formou výpisu evidence nebo registru obyvatel

d) poštou – ve výjimečných případech např. v případě karantény
Vlastnoručně podepsaná žádost by měla být doručena ve dnech 7. 4. – 8. 4. 21

zaslat:

 • žádost o přijetí (vlastnoručně podepsanou)
 • potvrzení o místě trvalého pobytu dítěte v MČ Praha 6 formou úředně ověřené kopie
 • rodný list postačí pouze v neověřené kopii
 • Do žádosti uveďte způsob předání unikátního registračního kódu (např. e-mail)

(Doporučujeme se přihlásit i na spádovou školu)

Výpis z evidence nebo registru obyvatel, autorizovanou konverzi dokumentů a případné zřízení datové schránky je možné zajistit na úřadě městské části po předchozím objednání na tel. čísle 775 883 975.

Informace o zápisu do 1. třídy

 

Výsledky o přijetí žáků do budoucích 1. tříd budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vstupních dveřích školy. Přijatí žáci budou uvedeni pod registračním číslem, které jim bude přiděleno u zápisu  - 6. 5. 2021

Předpokládaný počet přijatých dětí je 75, z důvodu celkové kapacity školy

Pokyny k zápisům jsou jednotné pro všechny základní školy Prahy 6.

Možnost nahlížení do spisu 5. 5. 2021 od 14.00 do 16.00 hod.


Mgr. Helena Patáková
ředitelka školy

Další informace

Důležitá data

1.9. zahájení školního roku 2021/2022 na školním hřišti
1.9. povinné testování I.
6.9. povinné testování II.
7.9. třídní schůzky

Kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Patáková

Statutární zástupkyně,
zástupkyně pro 1. st., ŠD:
Mgr. Jana Nehasilová

Zástupce pro 2. stupeň, sport:
Mgr. Lukáš Drbohlav

Zástupkyně pro MŠ:
Bc. Zuzana Havlová, DiS.

Hospodářka:
Ivana Tomíčková

Adresa:
ZŠ a MŠ Věry
Čáslavské, Praha 6,
Šantrochova 2/1800,
162 00 Praha 6

e-mail: info@zsverycaslavske.cz
Telefon:
(+420) 235 361 223

REDIZO: 600039161
IČO: 48133779
Č. účtu: 3030061/0100
datová schránka: y5v3c4y

Šablony

obrázek

Aktivní město

obrázek
obrázek

Zprávy ze sportovních soutěží

USK Praha
Ovoce do škol
Mléko do škol
Městská část Praha 6
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

E-mail: info@zsverycaslavske.cz


Telefon: (+420) 235 361 223

Mobil: 722 682 206

Pohotovostní linka: (+420) 235 363 164


REDIZO: 600039161IČO: 48133779

Č. účtu: 3030061/0100

datová schránka: y5v3c4y
Interreg central
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
“Škola pro život”
vzdělání, pohyb, komunikace

Základní škola s rozšířenou výukou TV, ICT a cizích jazyků
Domů Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy