logotyp

Stromy, keře, rostliny v lese a u lesa - práce v centrech aktivit

V tomto týdnu jsme si vyzkoušeli v rámci integrované tematické výuky práci v centrech aktivit na téma Stromy, keře, rostliny v lese a u lesa. Připraveny byly čtyři stanoviště - centrum čtení, psaní, matematiky a prvouky. Děti si vybraly, kterým stanovištěm chtějí začít. Na základě toho vznikly čtyři skupinky, které si vybraly mezi sebou jednoho, kdo měl roli tišiče. Ten korigoval hlasitost skupiny při práci. Společně (některé úkoly samostatně) řešily zadané úkoly v pracovních listech. V centru čtení děti čekal text o dubu, ze kterého vyhledávaly informace. Poté si prohlížely encyklopedie a knihy o stromech a přírodě. V centru psaní trénovali psaní názvů stromů a opis vět, kde si zopakovaly základní informace o stromech a jejich plodech. Vyzkoušely si také jednoduchou myšlenkovou mapu na téma Podzim. V matematice jsme využili nových poznatků o jednotkách délky a měření s pravítkem. Děti měřily a zapisovaly délky větviček v centimetrech, řešily slovní úlohu o stromech a také programovaly robotickou hračku Blue-Bota. V prvouce byl pro děti připraven badatelský list o podzimu - proč je den kratší, proč se ochlazuje, jak je otočena planeta Země od Slunce v době podzimu. Prostor byl také na pozorování přírodnin pod lupou. Děti si také ověřily své poznatky o rostlinách a keřích u lesa či v lese. K obrázkům přiřazovaly jejich názvy. Kdo byl hotov, trénoval si své znalosti o stromech na kartičkách. Všichni byli aktivně zapojeni. Na konci každého centra proběhlo krátké hodnocení, které si děti zapsaly. Také si předaly doporučení a rady do jejich centra.

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy