logotyp

Ptáci - centra aktivit

V tomto týdnu jsme si výuku zpestřili prací v centrech aktivit. Téma Ptáci navázalo na učivo z prvouky. Bylo připraveno centrum čtení a psaní, centrum prvouky, ateliér a objevy. Děti si mohly vybrat, kterým centrem chtějí začít. V každém centru strávily jednu vyučovací hodinu, poté se přesouvaly na jiné stanoviště. Na začátku každé hodiny si určily roli tišiče, který reguloval v centru hladinu hluku. Po každé hodině jsme si zapisovali do hodnocení, jak se nám pracovalo a zda jsme úkol stihli dokončit. Děti si také dávaly doporučení, na co si dát na stanovišti pozor. V centru čtení a psaní si děti přečetly bajku O sýkorce, pracovaly na úkolech k textu, zkusily si kousek bajky přepsat a nakreslit k ní ilustraci. V centru prvouky sledovaly rozdíly mezi vlaštovkou a jiřičkou. Do tabulky zapisovaly pravdivé či nepravdivé informace, které vyhledávaly v krátkém textu. Zde zůstal i prostor pro prohlížení knih o ptácích či kreslení podle předlohy. V ateliéru měly děti možnost výběru ze tří aktivit - papírové puzzle vlaštovky, koláž ptačí budky či koláž krmení ptáčat. V objevech byly obklopeni spoustou obrázků a informací. Cílem bylo vytvořit si plakátek na téma Ptáci, zapsat si, zakreslit, vystřihnout a nalepit to, co nového je zaujalo, co se dozvěděly. Své plakátky pak další den prezentovaly. Všichni byli po celou dobu v centrech aktivní a ponořeni do své práce. Moc se nám to všem líbilo.

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy