logotyp

Český jazyk se zvířátky

V tomto týdnu nás provázelo téma Zvířata. Ve slohu jsme si vyzkoušeli popis zvířete - ve škole podle obrázků, doma pak na pracovním listě o vlastním zvířátku. Ve čtení nás čekaly básničky o zvířatech. Děti pracovaly ve dvojicích a dohledávaly vynechaná slova v básničkách, která si zapisovaly do předchystaných listů. Někteří si zvolili básničku na přepis jako dobrovolný úkol. V další hodině čtení jsme pracovali s knihou Nevrlý Ruda - příběh o nepříjemném pocitu jednoho šimpanze. Děti si nejprve ve skupinkách složily puzzle titulní strany knihy. Poté jsme zkoušeli pojmenovat, jak se opičák cítí, co se asi stalo. Po části přečtené knihy jsme se zamýšleli nad tím, jak se k němu zachovalo okolí a jeho přátelé, oceňovali jsme snahu zvířátek opičákovi Rudovi pomoct. Pak si děti tichým čtením příběh samy dočetly. Hledali jsme na obrázcích emoce, které se v knize objevily. Ze závěru knihy vyplynulo, že je v pořádku, cítit se naštvaně a nepříjemně, i když k tomu neznáme důvod. Někdy zkrátka takovou náladu máme. Ale co potom s ní? Dávali jsme si tipy a doporučení, co nám pomáhá, když jsme naštvaní, když jsme smutní a nebo když máme strach. Své postřehy si děti zapsaly do připraveného listu ke knize.

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy