logotyp

Centra aktivit Zvířata v zimě

Poslední den před jarními prázdninami jsme se věnovali tématu Zvířata v zimě. Pracovali jsme v centrech aktivit, která jsou založena na aktivním učení, na rozvoji komunikace, spolupráce ale také samostatnosti s možností volby a s využitím celé řady materiálů a pomůcek. V centru objevy jsme si dnes všímali rozdílu mezi havranem a vránou. Pracovali jsme s textem, obrazovým materiálem, tabulkou, krátkým dokumentem na PC a poprvé také Vennovým diagramem. Do něj děti v závěru centra zaznamenávaly, co je typické pro havrana, co pro vránu a co mají naopak společného. V centru ateliér jsme vyráběli jednoduché krmítko pro ptáčky a vybarvovali v pracovním listu. V centru prvouky jsme si všímali, kteří ptáčci krmítka navštěvují a čím je vhodné je přikrmovat. Skládali jsme jejich obrázky a přiřazovali k nim názvy. Některé méně známé jsme i hledali v atlasu ptáků. Pracovní list s doplňovačkou byl opakováním znalostí o přírodě. Posledním úkolem bylo řazení stop k živočichům. Centrum čtení a psaní nabídlo dětem možnost vybrat si živočicha žijícího u nás ve volné přírodě. Děti k němu hledaly a zapisovaly informace (jak tráví zimu, čím se živí, kdo je jeho nepřítel, obrázek stopy a jak vypadá). Pro rychlíky byly připraveny časopisy o zvířatech, knihy, atlasy a další kartičky na procvičení učiva k tématu či k novým poznatkům. Závěr patřil společnému vyhodnocení center a ukázce plakátku dětmi vybraného zvířete. Vyrobená krmítka jsme pak pověsili na stromy před školu.

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy