logotyp
  • image 58
  • image 56
  • image 59

Nadstandardní činnosti

DIVADLA, BESEDY

Každý měsíc nás v mateřské škole navštíví divadlo s představením, nebo pro děti pořádáme vzdělávací besedy (Dravci a sovy, Čistíme si zoubky, Krvinka Dáša, Policie ČR a jiné). Aktuální rozpis zveřejněn na nástěnce v mateřské škole.

 

NÁVŠTĚVA TĚLOCVIČNY

Děti v rámci dopoledního bloku činností navštěvují jedenkrát týdně tělocvičnu, kde se věnují sportovním činnostem. Aktivitami děti provází paní učitelka Kristýna Sýkorová, která má kurz lektora od organizace Fisaf – Děti na startu.

 

BABIČKY ČTOU DĚTEM

Naše mateřská škola spolupracuje již šest let se seniory z Petřínské organizace. Pravidelně jednou měsíčně přicházejí do školky babičky, které dětem přečtou připravenou pohádku. Děti pak za pomoci babiček vyrobí část příběhu. Děti také seniorů pravidelně zpívají písně na schůzích.

 

PLAVÁNÍ

Zajištěno v Plavecké škole Plaváček, v bazénu v Tuchlovicích, kapacita pro 20 dětí. Děti potřebují plavky, čepici, ručník, pití, odjezd v 8:00 příjezd cca 11:30. Kurzovné á 85,-Kč/hod + doprava (bude ještě upřesněna dle dopravce a počtu účastníků). Přihlášku odevzdejte v MŠ do rukou některé z učitelek - naleznete v záložce Ke stažení.

 

LOGOCHVILKY 15 - 20 minut

Provádí logopedická asistentka Kristýna Sýkorová a Zuzana Havlová. Probíhají pravidelně 2x do měsíce. Při dodání podkladů z logopedické depistáže nebo již probíhající odborné logopedické péče je logopedická chvilka individuálně přizpůsobená potřebám konkrétního dítěte. Děti běžně během chvilky procvičují dechová a fonační cvičení, rozvíjí smyslové vnímání (zrak, sluch, …), absolvují cvičení na rozvoj motoriky mluvidel a další.

 

RADOST Z POHYBU – sportovní kroužek

Děti během kroužku absolvují všeobecnou sportovní přípravu. Naučí se hry zaměřené na obratnost, vytrvalost, koordinaci. Kroužek probíhá v malé tělocvičně, do které mají děti přístup přímo z Modré třídy. Kroužek probíhá 2x týdně, kapacita 20 dětí na jeden den. Přihlášení možné přes školní klub.

Výchovně vzdělávací cíl

  • Podpořit kladný vztah ke sportu a přirozené soutěživosti
  • Rozvoj motoriky a koordinace
  • Pochopení základních pohybových dovedností
  • Prevence sociálně patologických jevů
  • Rozvoj smyslu pro fair-play


PRVŇÁČKEM NA ZKOUŠKU

Každoroční projekt určený pro všechny předškoláky (nejen z naší mateřské školy). Děti si vyzkouší reálné prostředí základní školy pod vedením zkušených učitelů a učitelek. Setkání probíhají jednou týdně od ledna do března. Účast v projektu je zdarma. Aktuální informace budou zveřejněny na webu školy.


AKCE PRO RODIČE A DĚTI POŘÁDANÉ MATEŘSKOU ŠKOLOU

Podzimní tvoření – dýňování

Rozsvěcení Vánočního stromu – zpěv písní

Vánoční besídka

Vánoční dílna

Jarní tvoření

Besídka ke dni matek

Bubnování s rodiči – ke dni otců

Loučení s předškoláky – opékání špekáčků

Zahradní slavnost – vystoupení dětí, pasování prvňáčků

Další informace

Důležitá data

1.9. zahájení školního roku 2021/2022 na školním hřišti
1.9. povinné testování I.
6.9. povinné testování II.
7.9. třídní schůzky

Kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Patáková

Statutární zástupkyně,
zástupkyně pro 1. st., ŠD:
Mgr. Jana Nehasilová

Zástupce pro 2. stupeň, sport:
Mgr. Lukáš Drbohlav

Zástupkyně pro MŠ:
Bc. Zuzana Havlová, DiS.

Hospodářka:
Ivana Tomíčková

Adresa:
ZŠ a MŠ Věry
Čáslavské, Praha 6,
Šantrochova 2/1800,
162 00 Praha 6

e-mail: info@zsverycaslavske.cz
Telefon:
(+420) 235 361 223

REDIZO: 600039161
IČO: 48133779
Č. účtu: 3030061/0100
datová schránka: y5v3c4y

Šablony

obrázek

Aktivní město

obrázek
obrázek

Zprávy ze sportovních soutěží

USK Praha
Ovoce do škol
Mléko do škol
Městská část Praha 6
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

E-mail: info@zsverycaslavske.cz


Telefon: (+420) 235 361 223

Mobil: 722 682 206

Pohotovostní linka: (+420) 235 363 164


REDIZO: 600039161IČO: 48133779

Č. účtu: 3030061/0100

datová schránka: y5v3c4y
Interreg central
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
“Škola pro život”
vzdělání, pohyb, komunikace

Základní škola s rozšířenou výukou TV, ICT a cizích jazyků
Domů Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy