logotyp
  • image 58
  • image 56
  • image 59

Čipy a čipový systém

Vážení rodiče,

pro zákonné zástupce žáků navštěvující školní družinu anebo bilingvní program se používá elektronický systém pro jejich vyzvedávání ze školní družiny. K vyzvednutí dítěte je potřeba čip.

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a následně vychovatel/ka Vám dítě pošle. Váš požadavek můžete sledovat na monitoru ve vestibulu školy.

Informace o čipu

Cena jednoho čipu je 100,- Kč. Čipy nejsou vratné, po ukončení docházky do ŠD zůstávají vaším majetkem. Lze je však přečipovat, např. pro mladšího sourozence.

Je potřeba zapsat, kolik čipů budete chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Systém umožňuje, aby vychovatelé viděli, kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD.

Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

1. krok: Přihláška do ŠD

Elektronickou formu přihlášky naleznete na webu školy v sekci Školní družina. Přihlášku lze vyplnit elektronicky nebo vytisknout, čitelně vyplnit a naskenovat a zaslat na e-mail prihlaskysd@zsverycaslavske.cz. Do předmětu uveďte třídu pro šk. rok 2021/22, jméno a příjmení žáka, např. 1. A Jan Liška. E-maily se nám automaticky řadí do potřebných složek, zprávy bez správně vyplněného předmětu jsou dle nastavení přesměrovány do spamu, odkud jsou po krátké době smazány.

Na začátku školního roku 2021/22 (září), bude třeba vytištěnou a podepsanou přihlášku zákonných zástupců odevzdat ve škole (originál přihlášky bude moci předat samo dítě svému vychovateli ŠD).

Uvedený e-mailový kontakt je určený pouze pro podání přihlášky do ŠD, nepoužívejte jej prosím pro různé dotazy.

2. krok: Objednávka čipu
Čipy pro jednotlivé příslušníky objednávejte pomocí webového formuláře zde.

Situace, které mohou nastat.

•          Když čip ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce nebo vychovatelce příslušného oddělení. Ti pak čip v systému deaktivují a nebude tak možné čip zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně je třeba zakoupit čip nový.

•          Když čip nebudete mít u sebe (zapomenete ho), oslovíte službu ve vrátnici, která se spojí s vychovateli, ověří odchod dítěte. Z bezpečnostních důvodů budete vyzváni k předložení dokladu o totožnosti, který si služba opíše. Následně si ověří Vaši totožnost a předá vychovateli/ce požadavek k vyzvednutí dítěte.

•          Když bude dítě vyzvedávat osoba, které nebudete schopni předat čip, tak postup bude stejný jako při zapomenutí (nesmí se však stávat opakovaně), avšak je nutné, aby tato osoba byla uvedena v přihlášce jako oprávněná osoba k vyzvedávání, nebo posláním lístečku po dítěti (viz. Uvolňovací list).

Informace k terminálu

Místo, kde se oddělení nachází se Vám zobrazí po přiložení čipu.

VE SKOLE – Jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme ve škole (v oddělení) a je možné děti běžně vyzvedávat 13:30 – 14:00 a 15:00 – 17:00 (bilingvní program: 14:25 – 14:40 a 15:30 – 17:00).

OBED – Jedná se hlavně o dny, kdy mají děti pět a více hodin a může se stát, že v době od 13:30 hod. ještě nebudeme po obědě, tehdy se Vám zobrazí tato informace a žádáme Vás tímto o strpení, než budou děti po obědě. Vaše čipnutí se v systému nezobrazí a prosíme Vás o nové čipnutí o cca 10 minut později.

HRISTE – Jedná se o dobu mezi 14:00 – 15:00 (bilingvní program: 14:40 – 15:30) v této době dle družinového vnitřního řádu vyzvedávat nelze, a proto se nám Vaše čipnutí v systému nezobrazí a žádáme Vás o nové čipnutí v platné době od 15:00 (bilingvní program: 15:30).

TOSCOOL – Jedná se o žáky navštěvující bilingvní program. V tuto dobu mají odpolední kroužek s lektorem TOSCOOL.

KROUZEK – Jedná se o žáky navštěvující kroužek Školního klubu nebo externí kroužek s příslušným lektorem. Dítě bude puštěno po převzetí do ŠD nebo odchází samo.

Věříme, že zavedení tohoto systému vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, a že budete se systémem spokojeni.

Děkujeme Vám

Zuzana Havlová
vedoucí vychovatelka školní družiny

Zpět na hlavní výpis

Další informace

Důležitá data

1.9. zahájení školního roku 2021/2022 na školním hřišti
1.9. povinné testování I.
6.9. povinné testování II.
7.9. třídní schůzky

Kontakty

Ředitelka školy:
Mgr. Helena Patáková

Statutární zástupkyně,
zástupkyně pro 1. st., ŠD:
Mgr. Jana Nehasilová

Zástupce pro 2. stupeň, sport:
Mgr. Lukáš Drbohlav

Zástupkyně pro MŠ:
Bc. Zuzana Havlová, DiS.

Hospodářka:
Ivana Tomíčková

Adresa:
ZŠ a MŠ Věry
Čáslavské, Praha 6,
Šantrochova 2/1800,
162 00 Praha 6

e-mail: info@zsverycaslavske.cz
Telefon:
(+420) 235 361 223

REDIZO: 600039161
IČO: 48133779
Č. účtu: 3030061/0100
datová schránka: y5v3c4y

Šablony

obrázek

Aktivní město

obrázek
obrázek

Zprávy ze sportovních soutěží

USK Praha
Ovoce do škol
Mléko do škol
Městská část Praha 6
Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Šantrochova 2/1800, 162 00 Praha 6

E-mail: info@zsverycaslavske.cz


Telefon: (+420) 235 361 223

Mobil: 722 682 206

Pohotovostní linka: (+420) 235 363 164


REDIZO: 600039161IČO: 48133779

Č. účtu: 3030061/0100

datová schránka: y5v3c4y
Interreg central
Úvodní strana
Jídelní lístek
Žákovská knížka
Stažení souborů
Alba fotografií
Úřední deska

ZŠ a MŠ Věry Čáslavské
“Škola pro život”
vzdělání, pohyb, komunikace

Základní škola s rozšířenou výukou TV, ICT a cizích jazyků
Domů Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy